Dades del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya de 2014

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Els bolos de música i arts escèniques a Catalunya han crescut el 2014 fins a un 39%, un canvi de tendència pronunciat respecte la davallada dels darrers anys. Segons l'informe, el nou Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) ha contribuït a aquesta millora, doncs 168 municipis s'han beneficiat d'algun dels mecanismes de suport establert en aquest nou model, dotat enguany amb 3 milions d'euros i que l'any que ve creixerà fins als 3,2 milions. La categorització del tipus d'equipaments, així com la distinció entre ajudes puntuals i convenis són algunes de les novetats del sistema, que vol garantir la presència equilibrada de l'activitat escènica i musical professional al territori.

La implantació del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals (el conjunt organitzat d'entitats titulars d'equipaments escènics i musicals participats per la Generalitat de Catalunya i els ens locals que promouen programacions), combinat amb els primers indicis de recuperació econòmica, han donat com a resultat un repunt significatiu del nombre de representacions programades a Catalunya. Aquestà és una de les conclusions de les dades referides al 2014 del SPEEM.

Al llarg del 2014, i sempre en l'àmbit del SPEEM, es van programar 2.715 representacions teatrals, musicals, de dansa o circ, 759 més que al 2013, i això suposa un creixement del 39%. La reordenació del sistema públic d'ajudes al sector ha contribuït a aquest augment, tenint en compte que el nombre de municipis que s'han beneficiat d'algun dels mecanismes de suport establerts és de 168, mentre que l'any anterior van ser 77, cosa que significa un 118,18% més.

La subvenció varia en funció de la tipologia de l'equipament: hi ha subvencions a l'espectacle, convenis amb els equipaments i contractes programes de caràcter estructural.

Així, s'han definit tres tipus de mecanismes de suport, en funció de les necessitats detectades en equipaments, dividits en cinc tipologies. D'una banda, s'ha impulsat l'anomenat 'Programa.cat', una línia de suport a la contractació d'espectacles i concerts per a espais polivalents (E1) i espais escènics 'bàsics' o de petit format (E2). Un total de 146 entitats s'han beneficiat d'aquestes ajudes, a les quals s'ha destinat 1,1 milions d'euros.

La particularitat d'aquesta línia és que és una ajuda a curt termini. Aquest suport no supera en cap cas el 55% del caixet de l'espectacle i ho fa facilitant els diners directament a la companyia, que en disposa de forma immediata. I en el cas dels equipaments més petits, no se subvenciona mai una activitat que tingui un cost superior als 8.000 euros + IVA. 

D'altra banda, hi ha els ajuts via conveni de més llarga durada amb els equipaments o entitats que els gestionen. Aquesta línia s'ha dirigit a 18 equipaments escènics multifuncionals (E3) i un centre de producció territorial (E4). En aquest cas, el total de diners aportats és d'1,9 milions d'euros.

Pel que fa als equipaments de la categoria E5, els grans equipaments escènics del país com el TNC, L'Auditori, el Teatre Lliure o el Gran Teatre del Liceu, estan exclosos d'aquest pressupost, però no del sistema públic, que en el seu cas s'organitza en base a contractes-programa i amb la participació de l'administració en els òrgans de gestió.  

En total doncs, enguany s'ha destinat al voltant de 3 milions d'euros a aquest nou sistema públic. L'any vinent, el pressupost puja fins als 3,2 milions d'euros, amb un augment de 200.000 euros en la partida del 'Programa.cat'. Val a dir que una part d'aquestes quantitats provenen del conveni signat entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona (n'aportarà 970.000 euros) per donar suport conjunt a les programacions estables dels municipis de la demarcació.

Queden fora de les subvencions de l'SPEEM les activitats que ja hagin rebut un ajut de la Generalitat i/o la Diputació de Barcelona per a la mateixa finalitat, les que formin part d'altres circuits o xarxes existents, les que formin part del programa de la festa major (exceptuant les arts de carrer) i els espectacles que la comissió assessora consideri no professionals.

De cara a l'any vinent es mantindrà el conveniamb la Diputació de Barcelona, i s'introduiran algunes modificacions en les tipologies d'equipaments, així com una flexibilització dels criteris d'adscripció. A més, es reforçarà la formació als programadors municipals.

 PDF Dades del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya de 2014 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris