Qui omple les pantalles?

Mart Willegens, Jessy Siongers, Lucas Pissens i John Lievens | Federation of European Film Directors i Federation screenwriters Europe


La setmana passada acabava amb la Gala dels Premis Gaudí, posant en valor per dotzè any consecutiu la labor del cinema català. Des de la primera edició i fins ara la nostra dependència envers les pantalles ha crescut exponencialment, a la vegada que les possibilitats per accedir a pel·lícules, documentals i sèries s’han multiplicat. No podríem viure en un món sense pantalles, ni tampoc sense tots aquells i aquelles que les omplen de contingut.


Els Gaudí son la cita anual que homenatja a tots aquells professionals i experts que fan possible el cinema català, des dels actors fins als directors, guionistes i productors. Precisament, l’estudi que avui presentem es centra específicament en la part de l’engranatge que es situa rere les pantalles: els autors audiovisuals.


A l’informe Behind the screens. European survey on the remuneration of audiovisual authors, hi han participat més de 3.200 directors, guionistes i altres autors audiovisuals provinents de 26 països europeus, i a diferència de la recerca duta a terme fins ara (força específica i centrada en contextos locals), permet construir un conjunt únic de dades a partir de les quals es poden realitzar comparacions internacionals. Es tracta d’un estudi comparatiu molt exhaustiu, que posa en relleu la importància i presència del sector audiovisual. Ara bé, tal i com els mateixos autors afirmen, a voltes pot ser titllat de poc representatiu, en tant que només s’han enquestat autors audiovisuals que formen part d’alguna organització professional, fet que provoca un relegament dels més joves i emergents.
 

Behind the scenes d'un rodatge. Fotografia: Daan Stevens.


Els principals temes abordats són els que tenen a veure amb les condicions salarials i la satisfacció laboral que senten aquests professionals, i tenen en compte paràmetres com ara les característiques socioeconòmiques, el gènere i l’edat, factors que sovint poden ser motiu de desigualtats laborals.


A continuació us fem un recull d’algunes de les dades més rellevants extretes de les respostes dels enquestats:


Formació:

 • D’entre els tres grans grups d’autors enquestats (directors, guionistes i altres autors audiovisuals) la majoria són professionals amb un alt nivell d’educació que han completat estudis superiors.


Combinar diferents feines:

 • La majoria d’autors enquestats (directors, guionistes i altres) combinen diferents gèneres.
 • El 42% de guionistes, el 34% de directors i el 29% d’altures autors audiovisuals tenen altres feines que no tenen res a veure amb el sector


Gènere:

 • En el cas dels directors la diferència de gènere creix a mesura que augmenta l’edat. En el cas de guionistes i altres autors aquesta diferència no és tan pronunciada.

Remuneració:

 • Pel que fa a la disparitat entre homes i dones és especialment alta entre els directors i directores, arribant als 12.000€ anuals de diferència entre ells i elles.
 • La diferència de sous ve especialment marcada per la trajectòria i reconeixement adquirit amb el temps. Malgrat això, no tan sols es consideren vulnerables als autors joves i emergents, sinó que els autors de més edat també són subjectes de patir problemes financers.


Condicions de treball i satisfacció laboral:

 • Entre el 80 i 90% d’autors que es dediquen al cinema, televisió i/o documentals treballen amb contractes temporals.
 • Molts dels autors enquestats treballen a la vegada per diferents empreses i són molt pocs els que tenen un contracte fixe.
 • La majoria d’autors es mostren molt satisfets amb els aspectes intrínsecs de la seva feina i molt menys satisfets amb els extrínsecs, sent els aspectes intrínsecs els que tenen a veure amb la motivació, realització i orgull personal i, els extrínsecs, els que fan referència a qüestions més pràctiques com ara el sou i les hores treballades.
 • Generalment, però, les dones autores mostren menys satisfacció extrínseca que els homes.


Pel que fa a les conclusions de l’estudi, algunes de les més significatives són les següents:

 • El perfil de professionals més afavorit és el dels autors consagrats de mitjana edat que participen activament en múltiples projectes de ficció televisiva o cinematogràfics.
 • El perfil de professionals més desfavorit és el d’autores joves i emergents que es dediquen a tasques que no tenen a veure ni amb la ficció televisiva ni el cinema. Malgrat les adversitats, però, aquest grup segueix mantenint una motivació intrínseca força alta.
 • Existeix força diferència pel que fa al nivell d’ingressos en funció de cada país.


A banda de dades estadístiques i gràfics, l’estudi també inclou a mode de cites algunes de les opinions personals dels professionals enquestats i, a mode de reflexió, volem acabar compartint-vos-en un petit recull:
 

El més difícil com a directora és que t’empenyen a invertir els ingressos d’un projecte cinematogràfic en un altre, mai guanyo diners amb els meus treballs artístics, només amb la feina que m’encarreguen. Ser una dona embarassada i treballar sense cap seguretat financera és estressant, no tinc seguretat social per a la meva feina com a artista.
 

El problema radica especialment en els guionistes emergents que, per tal de signar un contracte estan disposats a signar qualsevol cosa, ja sigui perquè no coneixen les tarifes i “regles” a aplicar, o perquè estan massa contents de signar el que sigui. Crea un desagradable efecte de “dumping” per a altres escriptors. Hauríem de trobar una manera d’harmonitzar els contractes amb els salaris [...] i executar la llei, quelcom que no sol passar.
 

Tot el que he fet ha estat relativament exitós, les meves pel·lícules han sigut seleccionades per a grans festivals i han guanyat alguns premis. Pensava que avançaria cap a feines més ben pagades més ràpid. Tanmateix, quest no ha estat el cas. Crec que ser dona té alguna cosa a veure amb tot això.
 

PDF     Behind the screens. European survey on the remuneration of audiovisual authors

HTML   Behind the screens. European survey on the remuneration of audiovisual authors


Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris