L'art au risque de la technologie

Pascal Krajewski ׀ L’Harmattan

Obra de dos volums que reflexiona sobre l’impacte de la tecnologia en l’art i sobre la nova sensibilitat que les envolta i que esbossa noves formes d’art i noves representacions i recepcions. El primer volum, «Les appareils a l’œuvre», es fixa en com influeix la tecnologia en el temps de creació de l’obra i en la seva existència com a objecte. El segon volum, «Le glaçage du sensible», analitza el temps de la recepció estètica en un món altament tecnològic.

En el primer volum «L'art au risque de la technologie. Les appareils à l’oeuvre» l’autor fa referència a un nou ordre tecnològic que busca expandir el seu poder a tots els àmbits de la nostra vida quotidiana i també a l’art. Assenyala que art i tecnologia revelen dos principis exclusius: l’art es dedica a la sensibilitat mentre que l’ordre tecnològic es dedica a la lògica i no admet forats ni matisos, un cop es posa en marxa el programa es desenvolupa de manera freda i automàtica. Krajewski refusa alguns dels clixés que acompanyen sovint a les reflexions sobre art i tecnologia i es qüestiona, per exemple, l’anomenat ‘bon ús’ de la tecnologia, que mira de subordinar els poders dels aparells per situar-los al servei de l’art.

En el segon volum, «L'art au risque de la technologie, Le glaçage du sensible» l’autor planteja una qüestió fonamental: l’art sobreviurà a la seva connivència amb la tecnologia? I es pregunta de quina manera la irrupció de la tecnologia alterarà els modes específics d’existència de l’art contemporani. Cada vegada més, les galeries, les biennals i exposicions, així com les revistes i obres d’art fan servir ordinadors, xarxes, programes informàtics, pantalles connectades i altres mecanismes digitals que interaccionen i dialoguen entre elles, amb nosaltres i amb el món. Segons l’autor, aquestes noves obres sovint ens sorprenen però també ens poden desconcertar. Krajewski intenta analitzar i preveure els impactes de la tecnologia, que ja està modificant les nostres condicions d’existència, en l’art així com en altres àrees del pensament i de l’activitat humana. 

Podeu consultar aquests llibres al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris