Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2020


 Institut Català de les Empreses Culturals
 

Catalunya és avui el principal motor del desenvolupament de videojocs estatal, acollint al 27,3% de les empreses, facturant el 51% del total de la indústria i representant la concentració més gran d’ocupació amb el 46% dels treballadors de tot l’Estat, segons indica DEV – Desarrollo Español de Videojuegos (2021) al "Libro Blanco del Desarrollo Español del Videojuego" (vegeu).

Amb l’objectiu d’analitzar amb detall la situació del sector a Catalunya, l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb la col·laboració de DEV, acaba de publicar l’edició 2020 del "Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc". Des de la seva primera edició en 2016, aquesta publicació recull dades de les tendències del sector, del teixit empresarial i professional i dels productes desenvolupats per la indústria.

Estem davant d’un sector amb unes previsions de creixement molt més favorables que a la resta d’indústries culturals i creatives: amb una facturació de 473 milions d’euros, el creixement interanual per al sector del videojoc a Catalunya se situa en un 10,3%. Repassem les principals dades.
 
 

Previsions de creixement: facturació i força de treball
 
 

Tot i aquest augment en la facturació, el nombre d’empreses i estudis pateix una baixada continuada: del cens de 156 empreses, actualment hi ha 35 entitats en vies d’extinció. Aquestes 121 empreses donen feina a 3.381 professionals, dels quals actualment un 20% són dones, una presència femenina que creix de forma lenta, però estable, per tercer any consecutiu. Cal destacar que es tracta d’un col·lectiu eminentment jove, amb el 92% dels treballadors per sota dels 45 anys.

Quant a la distribució d’empreses segons la seva dimensió, el sector està format en més del 50% per microempreses de cinc o menys treballadors i el grup d’estudis que compten entre 11 i 50 treballadors suposa ara el 24%, una millora respecte a l’any anterior (20%). Amb tot, el 60% dels treballadors formen part d’estudis de més de 50 persones (7% del total).

Les principals plataformes emprades pels videojocs catalans són el PC (76%) i els jocs creats per a telèfons mòbils i tauletes (63% per a iOS i 61% per a Android), per davant de les consoles. El principal mercat d’aquests productes és Espanya i la resta d’Europa Occidental (52% de les vendes). El català és l’idioma emprat en el 55% dels videojocs creats a casa nostra.
 
 

Principals activitats dels estudis catalans i focus en els serious games
 
 

D’entre aquestes creacions, ens centrem en els serious games, aquells videojocs dissenyats amb un propòsit formatiu per sobre de l’entreteniment. Avui representen el 13% de les principals activitats desenvolupades pels estudis catalans i, dins d’aquesta branca, el principal àmbit d’aplicació és l’educatiu (73%), seguit per les aplicacions desenvolupades per al turisme, la cultura o la sanitat (27%).

El document recull altres dades referents als sistemes i necessitats de finançament dels estudis catalans o la seva presència a fires i esdeveniments relacionats amb el sector, així com les demandes actuals del sector en matèria de finançament i formació. Per a més informació, us convidem a consultar l’informe i la presentació que acompanya aquest text.
 
 

Presentació del Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2020 a l’ENTI Career Fair


 
 

   
 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2020. (2021). Institut Català de les Empreses Culturals. issuu.com/icec_generalitat

   


 


 

_____________________________________________________________________