La necessària transformació del model productiu a Espanya: el paper del territori

Montserrat Pareja-Eastaway; Joaquín Turmo Garuz Documents d’Anàlisi Geogràfica 2013, Vol. 59, Núm 3  

Resum: El fracàs de les bases del model productiu espanyol fonamentat en una baixa productivitat s’ha traduït en una incapacitat absoluta de reacció davant la crisi econòmica amb creixents taxes d’atur i un greu estancament del PIB. El repte principal de l’economia espanyola requereix apostes decidides per pilars en els quals se sustenti un nou model productiu, això és, la creativitat, la innovació i el coneixement. Aquest article abordarà en primer lloc el marc teòric en el qual s’emmarca el paper que assumeix el territori al segle xxi com a motor de canvi econòmic. Seguidament, s’identificaran els aspectes clau del model productiu actual i, a continuació, s’estudiarà la contribució del territori al canvi de model sobre la base de quatre grans àrees metropolitanes: Madrid, Barcelona, València i Bilbao. Finalment, s’incidirà en les recomanacions de política pública tenint en compte els resultats anteriors.

Sumari
1. Introducción
2. Actividad económica y territorio: factores de localización
3. El modelo productivo de la economía española: productividad, empleo y capital
4. La dimensión territorial y el modelo productivo en España: el caso de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia
5. Conclusiones
Referencias bibliográficas
Anexos

PDF  Pareja-Eastaway, Montserrat; Turmo Garuz,  Joaquín «La necessària transformació del model productiu a Espanya: el paper del territori» Documents d’Anàlisi Geogràfica 2013, vol. 59/3 p. 455-479

HTLM  Pareja-Eastaway, Montserrat; Turmo Garuz,  Joaquín «La necessària transformació del model productiu a Espanya: el paper del territori» Documents d’Anàlisi Geogràfica 2013, vol. 59/3 p. 455-479

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris