El pilar que falta. El lloc de la cultura en els ODS

Fa poc més de 5 anys de l’aprovació de l’Agenda 2030, i és ben sabut que cap dels tres grans pilars sobre els quals es sosté té a veure específicament amb la cultura, de la mateixa manera que els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) tampoc en fan cap referència explícita. L’informe «The Missing Pillar – Culture's Contribution to the UN Sustainable Development Goals», encarregat pel British Council i elaborat per Nordicity, destaca la importància de la cultura i pretén contribuir a la comprensió del vincle que té amb el desenvolupament sostenible.

Per fer-ho possible, l’informe examina els objectius, les metes i els indicadors dels ODS i estableix la seva correlació amb la cultura basant-se en 15 programes del British Council Arts desenvolupats arreu del món. Dels 17 objectius se n’identifiquen 11 pels quals la cultura pot ser especialment rellevant, i tot seguit es relacionen amb projectes concrets, especificant en cada cas si la seva aportació als objectius i metes és directa o indirecta.
 

The Missing Pillar – Culture's Contribution to the UN Sustainable Development Goals
 

En un altre apartat el document inclou una revisió de la literatura internacional existent publicada per part d’institucions acadèmiques o organitzacions culturals que proporciona evidències sobre com pot contribuir la cultura al compliment dels ODS. Per últim, es dedica un capítol a explicar de quina manera es podria augmentar la contribució de la cultura al desenvolupament  sostenible a través de 9 recomanacions concretes, com ara adoptar enfocaments inclusius i involucrar a les comunitats i als actors locals.

En definitiva, l’informe ofereix exemples concrets de com les arts i la cultura poden desenvolupar un paper actiu i facilitador dels ODS. Pel que fa a la situació actual marcada per la pandèmia de la covid-19, referència ineludible avui dia, l’informe constata que “aquesta nova realitat té enormes implicacions pel desenvolupament social, econòmic i mediambiental [...] i la cultura en totes les seves formes pot ser el quart pilar que proporcioni més sostenibilitat”.

Fruit d’un procés d’anàlisis i recerca minuciós, les aportacions de «The Missing Pillar» son d’especial interès pels responsables polítics, els organisme públics, les organitzacions culturals, les organitzacions internacionals de desenvolupament i les autoritats locals. Tant és així, que pot esdevenir la base per les polítiques, el desenvolupament i l’execució de programes, els mecanismes de finançament, la investigació i la recopilació de noves evidències que contribueixin a enfortir el valor de la cultura com a quart pilar del desenvolupament sostenible i  un componente clau de les relacions culturals


 
 

 
_________________________________________________________________________

Descàrrega de text complet:
 

The Missing Pillar – Culture's Contribution to the UN Sustainable Development Goals. (2020). British Council.


_____________________________________________________________________________