Mesurar el valor i l’impacte social de la cultura

La xarxa de treball Eurocities Culture Forum Working Group recull en aquesta publicació les presentacions i experiències intercanviades durant la segona trobada del grup. L’encontre havia de tenir lloc a la ciutat sueca de Göteborg entre el 18 i el 20 març de 2020, però la pandèmia de la covid-19 va comportar el seu aplaçament i l’adopció del format web mesos després, entre el maig i el juny.

La trobada virtual es va organitzar en dues sessions en les quals hi van participar representants de vora 70 ciutats. La primera sessió es va centrar en les perspectives teòriques sobre la mesura del valor i l’impacte social de la cultura, mentre que la segona es va dedicar als mètodes i experiències pràctiques. Així doncs, el compendi «How to measure the value and social impact of culture? A digest of inspiring examples and new approaches» proporciona una visió general dels aspectes debatuts.

En primer lloc, inclou un informe sobre el valor i els efectes socials de la cultura escrit per Klas Grinell, responsable de desenvolupament de l’estratègia cultural de Göteborg. El seu principal propòsit és mostrar per què val la pena invertir diner públic en cultura i, més específicament, per què són importants i valuoses les activitats de l’administració cultural. En un altre apartat es presenta breument l’estratègia cultural de la ciutat de Belfast pels propers 10 anys, publicada el 2019, i es centra en el seu pla de vigilància i avaluació.
 

Feskekörka - Gothenburg

 Feskekörka - Göteborg
 

El compendi també recull dues entrevistes a professionals de la cultura que, d’una manera o altra, es dediquen a recollir dades sobre la cultura i a mesurar el seu valor i impacte. Una de les entrevistades és Sue Hayton, directora adjunta del Centre for Cultural Value de Leeds. Thorsten Meyer, treballador de l’Ajuntament de Manchester, és el segon entrevistat.

L’última part del document recull algunes iniciatives concretes de les ciutats membres del grup de treball:

  • Projecte de recerca EspooCult. Examina les activitats i les polítiques culturals de la ciutat d’Espoo, parant especial atenció al paper de la cultura en el desenvolupament de la ciutat.
  • KulturMonitoring (KulMon). Es tracta d’un sistema d’investigació de visitants desenvolupat a Berlin amb el propòsit de generar dades contínues sobre els visitants per a les institucions culturals de la ciutat.
  • Projecte d’avaluació participativa i inclusiva de la política cultural i artística. L’objectiu d’aquest projecte, dut a terme a la ciutat francesa d’Amiens, és el de realitzar una avaluació que vagi més enllà dels aspectes quantitatius, contemplant també el punt de vista i l’experiència dels usuaris.
  • KulMon Düsseldorf. És un projecte de seguiment cultural, investigació i avaluació de visitants. No tan sols permet l’anàlisi dels visitants en sentit estricte, sinó que també serveix com a instrument per mesura l’impacte i el valor de la cultura per a la societat.
     

____________________________________________________________________________
 

 Descàrregues de text complet:
 

Eurocities Culture Forum Working Group. (2020). How to measure the value and social impact of culture? A digest of inspiring examples and new approaches. Eurocities Culture. 
 

També podeu llegir l'informe de Göteborg
 

Grinell, K. (2020). The Value and Social Effects of Culture. City of Gothenburg. Cultural Affairs Administration.
 

__________________________________________________________________________