El valor de la cultura per construir comunitats igualitàries i socialment sostenibles


Göteborgs Stad
 

Per què cal que les administracions públiques inverteixin en cultura? Quin és l’important rol de l’administració cultural? Amb l’objectiu de descriure la complexitat de mesurar el valor de la cultura i els seus efectes positius en la societat, Klas Grinell, expert en cultura i professor de la Universitat de Göteborg, ha elaborat l’informe “The value and social effects of culture, publicat pel departament de cultura de la ciutat sueca.

L’informe parteix de la idea que una ecologia del sistema cultural resilient és un requisit previ per a una ciutat igualitària i sostenible. Així mateix, conclou que molts dels efectes socialment beneficiosos de la cultura apareixen fora de l’àmbit de la política cultural, fet que dificultaria l’aportació de proves sobre el valor instrumental de les activitats culturals.
 
 

Museu de la ciutat de Göteborg. goteborg.com

Museu de la ciutat de Göteborg. goteborg.com
 
 

Per aclarir el valor i els efectes socials de la cultura, l’autor la considera com una ecologia en la qual coexisteixen i interactuen objectius i valors diferents, de vegades contradictoris, per conformar-la. Tot i la dificultat que reconeix que suposa traçar aquestes relacions i connexions, "no és impossible".

L'informe sosté que les persones som éssers de cultura i creadors de cultura, la qual cosa explicaria que la cultura és més aviat un objectiu polític que una eina. En aquesta línia, la cultura pot considerar-se un instrument polític i contribuir a unes comunitats socialment sostenibles mitjançant la creació de salut i benestar, bastint ponts que avancen cap a la igualtat i seguretat de la ciutadania.

Quant a l’aproximació a unes definicions possibles de "cultura", el document identifica les dimensions ontològica, antropològica, estètica i hermenèutica del concepte de cultura. En paral·lel, i basat en el model de col·laboració suec, justifica també diferents aproximacions depenent del sector: arts escèniques, museus i patrimoni cultural, biblioteques i literatura, disseny, arxius, cinema i artesania.
 
 

Jornades de creació dins del programa Unzip del Prat de Llobregat. elprat.cat

Jornades de creació dins del programa Unzip del Prat de Llobregat. elprat.cat
 
 

Sobre els diferents valors de la cultura, Grinell en distingeix almenys els intrínsecs, els individuals, els instrumentals i els institucionals, i justifica que en molts casos interactuen entre si, tot i poder ser contradictores en algunes ocasions.

En definitiva, aquest informe  - fruit d’una revisió del programa cultural de Göteborg – ofereix una sèrie d’eines que poden ser d’utilitat per a actors culturals de diversa índole per aclarir certs aspectes sobre planificació cultural i pot esdevenir un recurs útil per al desenvolupament d’indicadors, així com per a l’avaluació de polítiques culturals.

 

 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Grinell, K. (2020). The value and social effects of culture. City of Gothenburg.Cultural Affairs Administration goteborg.se/

 


 

_____________________________________________________________________