Els museus i les arts visuals més accessibles

La setmana passada es va presentar el 'Pla d'Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya 2020-2024', que té com a finalitat aconseguir l'accessibilitat universal d'aquests equipaments a mig termini, d'acord amb el que marca la normativa vigent i el nou codi d'accessibilitat de Catalunya.

El document es presenta amb una perspectiva realista per a la seva implementació en els propers anys, en coherència amb la visió que també proposa el Pla de Museus de Catalunya i el Decret del Sistema Públic d’Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya.

El passat 22 de setembre el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar declarar la cultura un bé essencial. L’acord pot ser un punt de partida per elaborar el marc normatiu que garanteixi i reguli l'accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania, que permeti accelerar la represa dels diversos sectors culturals i que doni resposta a les necessitats dels professionals i dels esmentats sectors. És en aquest marc que el Departament de Cultura ha aprovat el Pla d’Accessibilitat de Museus, Centres i Espais d’Arts visuals.

Foto: Cristina Serradell - Museu de Ciències Naturals de Barcelona.


El document del pla menciona i posa d'exemple el programa de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, "La mirada tàctil". 

Gràcies a aquest prorama, 25 museus, des del 2007 al 2014, van instal·lar un espai d’interpretació tàctil (mòdul multisensorial). Des de llavors, s’ha adaptat l’exposició permanent de 23 museus i equipaments amb vídeos amb intèrpret en llenguatge de signes LSC, subtitulat, locució; guió del visitant amb macrocaràcter, escriptura braillei imatges en relleu per a visites autònomes amb dificultat visual, i espais tàctils distribuïts per l’exposició. Actualment, 6 museus estan en procés d’adaptació de les guies del visitant amb dificultat visual. Quan s’acabi aquesta fase, 29 equipaments disposaran d’elements que facilitin l’accessibilitat sensorial al seus continguts de forma autònoma. 

Més enllà de l'anàlisi de l'estat actual de l'accessibilitat als museus de Catalunya, els objectius que planteja el Pla són els següents:

  • Avaluar, diagnosticar i planificar l’accessibilitat universal en els equipaments (en una primera fase)

  • Promoure la formació i la sensibilització entre els professionals (en una segona fase)

  • Fomentar la millora de les instal·lacions per aconseguir l’accessibilitat universal (tercera fase)

  • Promoure, paral·lelament, el treball en xarxa per establir vincles i generar sinergies entre equipaments, compartir recursos i aprenentatges

  • I difondre l'oferta accessible dels museus i els centres i espais d’arts visuals entre els professionals de l’àmbit i la ciutadania.

Amb el compliment d'aquests objectius, hi ha la voluntat de fer dels equipaments culturals de Catalunya espais que afavoreixin la inclusió de tota la ciutadania, independentment de les seves circumstàncies.


 

Descarrega’t aquí el 'Pla d'Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya 2020-2024'

 

****