La inclusió dels migrants mitjançant les polítiques culturals locals


 MC2CM | Baltà, J.


Fruit d’una trobada d’aprenentatge entre representants de diversos governs locals, estatals i altres xarxes de l’àmbit mediterrani, ha vist la llum la publicació "Cultural Policies: a vector for migrants’ inclusion in urban context" elaborada en el marc del projecte MC2CM (Mediterranean City-to-City Migration) – del qual formen part les organitzacions International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i ONU-Habitat – la missió del qual és vincular la governança al voltant de la migració a la planificació urbana, alhora que promou una narrativa justa sobre la migració. La publicació s’ha desenvolupat de la mà de la Comissió de Cultura de CGLU.

L’objectiu d’aquesta publicació, elaborada per Jordi Baltà per a MC2CM, és orientar els responsables de les polítiques culturals i urbanes en la inclusió dels migrants en el seu procés de disseny, en consonància amb el dret a participar plenament en la vida cultural a les ciutats.

L’estudi suggereix que les polítiques culturals poden contribuir eficaçment a la inclusió dels migrants mitjançant l’adopció de mesures en diversos àmbits, com ara, les iniciatives d’orientació i acollida, l’accés a la cultura i la creació, el foment de la interculturalitat i de noves narratives o l’enfortiment del desenvolupament social i econòmic a través de la cultura. Aquestes actuacions s’il·lustren amb exemples que s’han dut a terme en ciutats de la regió mediterrània, com ara Sevilla, Amman o Ramal·lah.
 
 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Plaça dels Àngels

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Plaça dels Àngels
 
 

Aquestes mesures, però, segons reconeix l’autor, han de fer front a una sèrie de reptes que impliquen superar obstacles previs lligats a unes competències, recursos i col·laboració política limitats, així com enfocaments a curt termini. Les possibles tensions interculturals en la comunitat i la reticència d’algunes organitzacions culturals a comprometre’s amb la diversitat, s’afegeixen als possibles entrebancs identificats. A banda, l’estudi es fa ressò de l’impacte de la Covid-19 en les diverses dimensions de la vida a les ciutats, com ara les celebracions col·lectives, així com un accés a la cultura truncat per les restriccions que han amenaçat la supervivència dels artistes i professionals de la cultura.

A tall de caixa d’eines, el document  conclou amb un llistat de 10 aspectes clau per inspirar els governs locals en el foment de la inclusió dels migrants en les polítiques i programes culturals, posant l’accent en aspectes com l’equilibri entre el patrimoni local i la diversitat, la seva integració en les narratives culturals locals o el foment de les connexions amb les agendes globals de desenvolupament.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Mediterranean City-to-City Migration Project (MC2CM).(2021). Cultural Policies: a vector for migrants’ inclusion in urban context. International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) www.icmpd.org


 


 

_____________________________________________________________________