Com ha impactat la pandèmia en les visites als museus i exposicions a Catalunya?


Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya


L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), a través de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC), ha tret a la llum un informe que analitza el fort impacte que ha tingut la pandèmia en l’assistència a les activitats culturals que es realitzen en museus i altres centres expositius.

Segons l’informe, que es basa en les dades recollides a l’Enquesta de Participació Cultural Catalunya 2020 (EPCC–2020), el 65% dels catalans majors de 13 anys no ha visitat cap mena d’oferta expositiva durant el 2020, el que suposa una pèrdua de visitants respecte a 2019, quan la xifra de visitants a exposicions, museus, monuments o galeries d’art va atènyer el 53,4%.  

Amb tot, d’entre les pràctiques culturals que requereixen assistència, les visites a espais expositius se situen en primer lloc, per davant de l’assistència a concerts (26,3%), a espectacles d’arts escèniques (20,7%) i al cinema (16%).
 
 

Evolució de la participació segons pràctiques culturals que requereixen assistència a un espai cultural

Evolució de la participació segons pràctiques culturals que requereixen assistència a un espai cultural
 
 

Públics i no-públics
 

La disminució de les visites ha sigut especialment acusada entre els grups d’edat dels majors de 55 anys, amb una pèrdua relativa de gairebé 4 de cada 10 visitants respecte a 2019, i dels adolescents d’entre 14 i 19 anys (més d’un terç de caiguda). L’informe apunta que el temor davant la crisi sanitària i les anul·lacions d’activitats escolars estarien darrere d’aquestes xifres.

D’altra banda, el nivell d’estudis o la renda familiar disponible també han sigut factors determinants en la propensió de les persones a visitar o no visitar espais expositius. Entre les persones sense estudis i les persones amb estudis de primer grau, la visita a centres expositius ha caigut en més de la meitat. Quant a les llars amb uns ingressos mensuals inferiors a 1.320 €, la taxa dels visitants se situa a penes en el 20%, mentre que a les llars on aquests ingressos superen els 2.585 € aquesta taxa arriba al 49%.
 
 

Visitants a museus i altres centres expositius segons vegueries (2020)

Visitants a museus i altres centres expositius segons vegueries (2020)
 
 

Per vegueries, els residents a les Comarques Centrals (39,1%), seguits pels de la regió Metropolitana (36,6%) són els que han estat més proclius a visitar museus i exposicions. A l’altra cara de la moneda, els territoris que han sofert una disminució més gran en les visites són les Terres de l’Ebre (-31,7% respecte a 2019), Ponent (-27,8) i l’Alt Pirineu i Aran (-27,2). Les restriccions en la mobilitat i els confinaments municipals i comarcals han tingut un major impacte als nuclis amb pocs museus que a la capital, on el 48,1% dels residents afirma haver visitat algun espai expositiu.

Quant a la digitalització de continguts culturals, el 62,9% dels enquestats que afirma no haver vist cap esdeveniment cultural enregistrat durant el confinament i el 7,2% que declara haver vist alguna activitat proposada per museus, galeries d’art o sales d’exposicions, demostra que aquest impacte ha sigut minso.
 
 

Consum cultural durant el confinament

Consum cultural durant el confinament
 
 

Segons les dades analitzades, cal destacar, però, que tot i que la pandèmia ha provocat que un 23,7% dels enquestats hagi deixat de visitar aquests tipus d’espais, la manca d’interès és el principal motiu pel qual els catalans no els visiten (23,6%).

L’exhaustiu informe, que us convidem a consultar, repassa altres aspectes en relació amb els preus d’accés, els canals de comunicació i la interacció dels visitants o la predisposició i motivacions dels catalans per tornar a visitar els museus i exposicions de forma presencial.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Laporte, A., Ulled, X. (2021). Enquesta de participació cultural a Catalunya 2020. EPCC-2020. Resultats relatius a les pràctiques culturals dels catalans: museus i altres centres expositius i afectació de la COVID-19. Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya. observatoripublics.icrpc.cat

 


 


 

_____________________________________________________________________