Crida a la presentació de projectes i treballs de recerca per a les jornades Culturopolis


Les propostes escollides es presentaran en unes sessions sobre bones pràctiques i en un congrés acadèmic, respectivament.
 

Culturopolis són les Jornades Internacional pels Drets Culturals que tindran lloc a Barcelona del 16 al 19 de novembre. La trobada crearà un espai per reflexionar i debatre sobre els Drets Culturals, pensar com es concreten i imaginar i trobar mecanismes que els garanteixin. Les jornades estan coorganitzades per l’Ajuntament de Barcelona i Culture Action Europe, amb la col·laboració de CGLU-Ciutats i Governs Locals Units en el marc de Barcelona Capital Cultural i Científica. De cara a aquest esdeveniment, s’han obert dues convocatòries per presentar propostes, en els dos casos amb data límit el dia 15 de juliol. Les inscripcions per assistir a les jornades s’obriran a mitjans de juliol.


Convocatòria de projectes
 

A la convocatòria de projectes de bones pràctiques hi podeu participar si teniu alguna iniciativa que tracti la diversitat, la interseccionalitat, la descolonització o la democratització, que creï un diàleg amb comunitats, sectors o moviments diversos, o que estigui enfocada en la intersecció de la cultura i la sostenibilitat ambiental, social i econòmica o el treball cultural. També si suposa una reflexió sobre l’accés a les tecnologies, els drets digitals i la participació. L’objectiu de la iniciativa és aportar diferents perspectives des de l’art, el patrimoni, els drets humans, la recerca, la política o l’activisme i posar en contacte projectes locals i internacionals per crear un espai obert de treball en xarxa i d’aprenentatge entre iguals.
 

Els resultats de la selecció es comunicaran a mitjans de setembre, i els projectes escollits tindran accés complet al programa i a la participació en els tallers. Podran presentar el seu treball de diferents maneres i s’inclourà en les comunicacions de les jornades.
 

Call for papers
 

Quant al congrés, s’ha obert una call for papers amb la voluntat de facilitar la trobada de tota mena d’agents que investiguen en Drets Culturals i, sobretot, l’intercanvi i la transferència de coneixement amb la societat. Es potenciaran els espais de col·laboració entre recerca i acció, de presentació d’investigacions i de projectes en diferents modalitats. El congrés vol trobar respostes a preguntes com ara si són necessaris els Drets Culturals o quins problemes i conflictes públics i culturals en demanen i justifiquen el seu desplegament.
 

La convocatòria va dirigida a persones i col·lectius que investiguen sobre els Drets Culturals, tant en l’àmbit acadèmic (universitats, centres de recerca, etc.) com en organitzacions i entitats comunitàries i privades (associacions, cooperatives, fundacions, entre d’altres). La voluntat és que el congrés sigui un espai plural i divers pel que fa a la classe d’agents i a les metodologies de recerca. Les persones interessades hauran d’enviar les propostes en format de resum (abstract) de la seva recerca amb un màxim de 300 paraules a través del formulari que trobareu al web. Es poden presentar investigacions en curs o prèviament desenvolupades, i sobre un d’aquests quatre eixos: participació i treball cultural; diversitats; comunitats; i drets digitals.


 

Més informació 
 

_________________________________________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona