The CulturEU Funding Guide


 Una guia per conèixer els recursos disponibles per als sectors cultural i creatiu
 


La Comissió Europea ha publicat la CulturEU Funding Guide, un nou recurs d'oportunitats de finançament de la Unió Europea per als sectors cultural i creatiu. Hi podreu filtrar per obtenir els resultats que més s'adeqüen al vostre sector, a la vostra tipologia d'organització i al tipus de suport que esteu buscant.
 

Es pot accedir a l'eina interactiva de la CulturEU Funding Guide des d'aquest enllaç fent clic posteriorment al botó groc de la pàgina: Open the Interactive Tool.
 

La Interactive Tool de la CulturEU Funding Guide inclou oportunitats de finançament més enllà d'Europa Creativa i la seva secció Cross Sectoral, com Horizon EuropeInvestEU i altres programes.
 

L'eina interactiva explica la lògica dels programes de la Unión Europea.  

___________________________________________________________________________