Guia per integrar l’Agenda 2030 en el sector cultural


Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)


Aterrar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la cultura no és sempre una tasca fàcil, sobretot si tenim en compte que, malgrat els esforços del sector, no existeix un ODS específic per a la cultura i les arts.

Davant d’aquesta situació i amb la finalitat de facilitar la seva adopció als professionals i institucions del sector cultural, i avançar en la consecució de l’Agenda 2030 des de la cultura, la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) ha publicat el manual ‘Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural’.

Partint de la idea que la cultura està present de manera transversal en bona part dels ODS – especialment en els objectius relacionats amb l’educació, les ciutats i comunitats sostenibles, la protecció del medi ambient o la promoció de societats inclusives i pacífiques – i de la cultura com a quarta dimensió de la sostenibilitat, la publicació ofereix un conjunt de propostes i eines útils que faciliten la reflexió sobre les pràctiques culturals en el marc de l’Agenda 2030 i la incorporació d’un enfocament sostenible.

 
 

Raons per a un compromís de la cultura amb els ODS

Raons per a un compromís de la cultura amb els ODS
 
 

Segons la guia, dirigida per Alfons Martinell i Marta García Haro, pensar la cultura en el marc dels ODS suposa una triple oportunitat per al sector, permetent repensar la relació amb els públics des de la inclusió i la transformació, generar nous serveis a través de la innovació, l'experimentació i recerca, així com buscar noves vies de finançament en aquest panorama complex i canviant que, cada vegada més, demana una alineació amb els ODS.

A la primera meitat, la publicació identifica a tots aquells actors culturals directament implicats amb el desenvolupament sostenible (sector privat, societat civil, creadors o quart sector), així com la resta d’actors implicats de forma indirecta, amb l’objectiu de facilitar la tasca de mapatge d’agents implicats potencialment en un projecte concret. D’altra banda, destaca el paper crucial de l’administració pública en la promoció i la capacitació dels gestors culturals i les parts interessades per aterrar l’Agenda 2030 al sector cultural.

Una vegada aclarits una sèrie de conceptes i dinàmiques, la segona meitat de l’obra convida a passar a l’acció mitjançant una sèrie de mesures pensades per facilitar l’elaboració d’un pla d’acció sostenible.
 
 

Fases d’un pla d’acció sostenible

Fases d’un pla d’acció sostenible
 
 

Seguint les fases identificades, la guia dona les eines necessàries per realitzar un diagnòstic de situació i, a tall de checklist, enumera una sèrie de mesures que es poden dur a terme en matèria de programació, planificació, comunicació, gestió d’infraestructures, relacions amb els agents interns i externs i, fins i tot, aspectes econòmics, jurídics i legals.

Aquest apartat s’il·lustra amb casos inspiradors per a cada fase i tanca amb una selecció de casos d’estudi que analitzen en profunditat com integrar l’enfocament del desenvolupament sostenible en projectes i entitats culturals.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la guia:
 

Martinell, A., García Haro, M. (dir). (2021) Hacia una cultura sostenible. Guía práctica para integrar la Agenda 2030 en el sector cultural. REDS. reds-sdsn.es

   


 


 

_____________________________________________________________________