L'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit regional i local


Comitè Europeu de les Regions (CdR)
 

Una “generació perduda” per la COVID-19? Riscos identificats en el nou Baròmetre Regional i Local de la UE
 

La primera edició del Baròmetre Anual Regional i Local de la Unió Europea se centra en l’impacte de la pandèmia sobre els ens subestatals i identifica els principals riscs als que aquests últims hauran de fer front en els propers temps.

El passat 12 d’octubre es va publicar la primera edició del Baròmetre Anual Regional i Local de la UE, elaborat pel Comitè Europeu de les Regions (CdR). L’objectiu del baròmetre és oferir una fotografia instantània de les repercussions de la crisi social, econòmica i sanitària a les ciutats i regions europees. Aquest es completa amb una enquesta sobre les finances dels ens subestatals de la UE realitzada conjuntament amb l’OCDE i un sondeig sobre el paper i l’impacte de les ciutats i regions en el procés de presa de decisions europeu.

El baròmetre mostra que la crisi del coronavirus està disminuint els ingressos (un 83% de les ciutats i regions d’Europa esperen reduccions dràstiques dels seus ingressos fiscals) i augmentant les despeses dels ens locals i regionals, desembocant en un efecte «tisores» que amenaça greument a les finances d’aquestes administracions públiques.

Aquest informe també revela que s’estan disparant les desigualtats socials i econòmiques entre els territoris de la UE, fins al punt que s’alerta sobre el risc real d’originar-se una «generació perduda per la COVID-19» de joves, el sector més vulnerable degut a l’increment constant de la bretxa digital a dins d’Europa. Aquesta bretxa s’amplia encara més entre les zones rurals i urbanes, la qual cosa podria suposar una amenaça real per a la cohesió de la UE en un futur no tant llunyà.

A l’apartat de conclusions i recomanacions de l'informe es recomana l’assignació de fons per a la recuperació i la resiliència en funció de l’impacte territorial que hagi tingut la crisi. En concret, es fa referència a regions que depenen fortament de sectors de risc, com ara el turisme, el transport i el comerç internacional, o amb un percentatge elevat de treballadors autònoms (com, per exemple, els sectors culturals i creatius). També, s’hi inclou la necessitat de garantir la supervivència de les pimes i dels sectors més afectats, com ara el turisme i la cultura.


Convé destacar també que el sondeig prèviament esmentat, realitzat per l’empresa Kantar a més de 26.000 ciutadans i ciutadanes de la UE durant les primeres dues setmanes del mes de setembre de 2020, indica que els europeus confien més en els governs locals i regionals que no pas en els governs nacionals o les institucions europees, tant pel que fa a qüestions generals com a la resposta davant la pandèmia. Els participants en el sondeig també demanen que els ens locals i regionals tinguin més influència en el procés de presa de decisions de la UE pel que fa a qüestions relatives al treball, els afers socials i la salut, així com a l’educació, la formació i la cultura.

Finalment, aquest baròmetre també ha servit de base per elaborar la proposta de resolució «Els ens locals i regionals en front de la COVID-19 i la construcció de la recuperació», aprovada el dia 13 d’octubre al ple del Comitè de les Regions. S’espera que els futurs baròmetres ajudin a donar millors respostes a les necessitats de les persones i ens subestatals per part de les institucions europees.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:

     

EU annual regional and local barometer: full report

Comitè Europeu de les Regions (2020). EU annual regional and local barometer: full report  https://bit.ly/3eCfbfa 


_______________________________________________________________________