El suport a la cultura en l'era digital

L'era digital ha transformat la cadena de valor cultural, segons l’informe "El apoyo a la cultura en la era digital".

Ho hem pogut comprovar diàriament. La resposta a la crisi actual ha creat i aprofitat un munt de noves oportunitats digitals. S’han obert molts camins que si bé eren existents, de vegades eren poc explorats.

Aquest informe demostra que les oportunitats de l'era digital també comporten reptes: des de la superació de les desigualtats d'accés a la infraestructura digital o les barreres de la propietat intel·lectual, a les mancances que hi ha també pel que fa a la diversitat d’expressions culturals o el coneixement del mateix públic digital. L’informe us pot ser útil per entendre els efectes de l'era digital en el sector i desenvolupar estratègies i polítiques i ben mesurades que tinguin en compte l'ecosistema cultural amb una visió global, garantint al mateix temps que sigui sostenible, divers, equitatiu i accessible.

"El apoyo a la cultura en la era digital" que es va publicar a principis de març, tot i que no inclou les mesures adoptades més recentment per a la pandèmia, pot ser d’interès per a qui treballa algun sector cultural, com els qui desenvolupen plans, polítiques i programes a curt, mitjà i llarg termini per donar suport a la cultura en l'era digital, molt especialment en el context en que ens trobem actualment, de crisi per la COVID-19 i entorn les seves conseqüències.

En conclusió, l'informe proposa que una estratègia ben calibrada que serveixi de base per al disseny de plans nacionals de cultura digital, amb la creença que podria posar de relleu de manera significativa el treball dels organismes públics. Fins i tot, podria consolidar el lideratge d'aquestes institucions i posicionar-les a l'avantguarda de la innovació i la creativitat. Amb èxit, l'ecosistema cultural pot esdevenir molt més sostenible, rellevant i divers.

PDF   El apoyo a la cultura en la era digital

IFACCA - International Federation of Arts Councils and Culture Agencies