Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial en les indústries culturals


 Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI)
 

El Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada al sector de la Indústria Cultural i basada en l’Experiència (ICbE) presenta algunes reflexions sobre l’adopció de les tecnologies basades en IA en el marc del sector a Catalunya.
 

S’ha publicat aquest treball que pretén identificar accions i propostes per a donar impuls i fomentar l’adopció i la incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) al sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència (ICbE) a Catalunya. Així mateix, el Llibre Blanc vol analitzar l’impacte que la IA pot tenir en l’àmbit de les ICbE, per tal d’inspirar els agents del sector i augmentar la penetració de la IA entre les entitats públiques, privades i les empreses, i mostrar els àmbits d’aplicació de la IA en el sector de les ICbE.


El sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència (ICbE) és un domini ampli i divers que comprèn tres esferes d’activitat econòmica (cultura, turisme i esport). Integra les indústries creatives i culturals (edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció sonora i de vídeo, artesania, arts escèniques i disseny), serveis i activitats turístiques (serveis i producte turístic a destinació, majoristes, intermediaris i distribuïdors, infraestructures i serveis de transport, etc.) i serveis esportius (gestors d’infraestructures esportives i organitzadors d’esdeveniments).
 

Davant l’amplitud i heterogeneïtat d’activitats que configuren les ICbE, el present document s’ha focalitzat en aquelles activitats de les ICbE centrades en proveir d’una experiència diferencial a l’usuari, tant a nivell individual com col·lectiu, i indistintament de si la seva condició és de visitant o resident.


Aquest sector s’ha vist enormement afectat per les tecnologies de les dades i de la Intel·ligència Artificial (IA). L’auge de l’oferta i dels canals de consum d’experiència cultural, l’accés a una gran quantitat de dades i fonts d’informació i la possibilitat de conèixer l’usuari i personalitzar continguts i experiències ha propiciat una eclosió d’aplicacions i solucions basades en la utilització de la IA i de les tecnologies basades en les dades.


A Catalunya hi ha un gran teixit d’empreses i entitats del sector i és seu de grans esdeveniments culturals i esportius, tals com els Festivals Cruïlla, Sónar o Primavera Sound, esdeveniments com el MWC, i compta amb espais de referència en l’àmbit esportiu com l’anella olímpica de Montjuic, el Circuit de Montmeló, l’estadi del Camp Nou, entre d’altres, i del turisme amb destinacions consolidades com, per exemple, la Sagrada Família, Port Aventura o el Museu Dalí.


Tot i així cal reforçar el teixit de proveïdors tecnològics locals que formen part de l’ecosistema. Es tracta d’un sector molt competitiu fortament globalitzat, de manera que els grans actors internacionals (Google, Amazon, plataformes com Netflix, etc.) poden arribar a qualsevol mercat i monopolitzar les dades i com a conseqüència productes i serveis del sector.


En aquest context, l’objectiu del Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiència és el d’identificar accions i palanques per a donar impuls i fomentar l’adopció i la incorporació de la IA al sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència a Catalunya.


El treball té com objectiu analitzar l’impacte que la IA pot tenir en l’àmbit de les ICbE, per tal d’inspirar els agents del sector i augmentar la penetració de la IA entre les entitats públiques, privades i les empreses. Per tal de poder mostrar els àmbits d’aplicació de la IA al sector de les ICbE, s’han identificat les principals oportunitats englobades en:
 

• Generació de continguts i experiències

• Distribució i consum de continguts i experiències

• Anàlisi i extracció de la informació


Al document posa en relleu el conjunt de barreres i dificultats que suposen un fre al desenvolupament i l’adopció de la IA del sector de les ICbE en el context català. Aquesta reflexió s’ha realitzat amb experts, tant del món empresarial com del sector públic i acadèmic, i es destaquen principalment les barreres següents:

 

• Manca de mecanismes de col·laboració per desenvolupar projectes d’innovació publico-privada.

• Disponibilitat de talent expert en analítica avançada de dades i IA, i, a més a més, dificultat de retenció del mateix.

• Manca de formació dels professionals del sector de les ICbE en el camp de la tecnologia i específicament de la IA.

• Accés, fragmentació i poca homogeneïtzació de les dades.

• Resistència al canvi dels professionals.

• Manca d’acceptació social degut a la manca de confiança en la fiabilitat de les solucions d’IA i amb poca tolerància a l’error.

• Mercat molt global amb grans competidors (GAFA – Google, Apple, Facebook, Amazon).

• Manca d’entorn tecnològic de proves que faciliti, formalitzi i estructuri la compartició de dades, la interacció entre actors i el test de nous models i serveis al voltant del sector de les ICbE amb dades reals d’una manera sistematitzada.

• Poca disponibilitat de models d’IA de qualitat en el reconeixement i generació del llenguatge natural en la llengua catalana.

• Gran incertesa legal pel desconeixement de les implicacions de la GDPR i drets d’autor i propietat intel·lectual.

• Manca d’una estratègia en IA en les organitzacions (i alineada amb l’estratègia general).

• Ecosistema de l’oferta tecnològica reduït en quant a empreses i startups proveïdores de solucions d’IA.


Finalment, també amb la contribució del grup d’experts, s’elaboren un conjunt de recomanacions i propostes agrupades en dos blocs segons el nivell d’impacte que poden produir i segons el grau de viabilitat en el context català.
 

El primer grup de mesures es considera amb un nivell d’impacte i viabilitat elevats:
 

1. Facilitar la Innovació publico-privada.

2. Facilitar de la creació de projectes tractors.

3. Atreure i formar talent expert.

4. Potenciar i acompanyar en l’adopció d’una estratègia en IA.

5. Incentivar la col·laboració entre el sector cultural i basat en l’experiència i els proveïdors tecnològics.

6. Donar accés a finançament.


Les propostes del segon grup es consideren amb un nivell d’impacte i viabilitat a més llarg termini:
 

1. Reduir la fractura de desenvolupament d’algoritmes i solucions de la IA a la llengua catalana.

2. Promoure la compartició, interoperabilitat i governança de dades del sector i drets d’autor.

3. Plantejar el debat de l’autoria i propietat intel·lectual.

4. Sensibilitzar per l’adopció de la IA.


Com a conclusió per poder avançar en les diferents recomanacions exposades s’aconsella impulsar una taula sectorial del sector de les ICbE per tal que es puguin dinamitzar, coordinar i impulsar les diferents línies de treball identificades durant l’elaboració del Llibre Blanc.


Aquí podeu veure el programa i el vídeo de l’acte de presentació de l’informe.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence (CIDAI) (2022). Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiènciacidai.eu 


 

_____________________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen de Butlletí de cultura científica BCN Science Corner (48) (maig de 2022). Font: resum executiu del propi document