Convocatòria de Laboratoris d’Innovació Creativa CREA-CROSS-2021-INNOVLAB

 

El Programa Europa Creativa reuneix accions de suport als sectors culturals i creatius europeus. Un dels capítols d’aquest programa és la CROSS SECTORAL, que promou accions intersectorials innovadores i col·laboratives, així com un entorn mediàtic i una alfabetització mediàtica diversa, independent i plural, tot impulsant així la llibertat d'expressió artística, el diàleg intercultural i la inclusió social.
 

El Creative Innovation Lab incentivarà als agents de diferents sectors culturals i creatius a dissenyar i provar solucions digitals innovadores amb un impacte potencial positiu a llarg termini en múltiples sectors culturals i creatius. El laboratori facilitarà la creació de solucions innovadores (per exemple, eines, models i metodologies) que puguin aplicar-se al sector audiovisual i, com a mínim, a un altre sector creatiu o cultural. Les solucions haurien de ser fàcilment replicables i tenir un potencial d’inserció al mercat. 


A l'efecte d’aquesta convocatòria, a més dels objectius generals, es busca un enfocament temàtic per garantir que els projectes es dirigeixin als objectius polítics d'Europa Creativa. Per això, amb aquesta convocatòria es vol cobrir dos temes específics: 
    

  • el desenvolupament d'eines educatives innovadores que utilitzin la creativitat i els sectors culturals creatius per abordar temes socials rellevants com la desinformació, les notícies falses, etc;
  • l'ecologització (Pacte Verd) en els sectors creatius i cultural.
      

S’hi poden presentar organitzacions públiques i privades en consorcis d’un mínim de tres entitats de com a mínim 2 països diferents participants al Programa d’Europa Creativa.
 

Pressupost: 6,3M € (fins el 60% dels costos elegibles)

Data límit: 05/10/2021 

 


 
 
 

Per saber-ne més
 

Convocatòria CREA-CROSS-2021-INNOVLAB

Text de la convocatòria

Pla de treball d’Europa Creativa 


  

Internacional Diba
 

Cerca de socis de la convocatòria
 

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona

      

___________________________________________________________________________