Emmarcar els espais i els equipaments culturals de gestió municipal

Model de reglament de cessió d’ús dels espais i els equipaments culturals de gestió municipal.

El Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC), presenta una eina per facilitar la gestió d'espais i equipaments municipals que pot ser d'utilitat tant pel personal tècnic i de suport que gestiona directament l'activitat, els equipaments i els espais culturals com pels representants institucionals que han de garantir que se segueixen les normes i els principis jurídics adients. Estableix un marc d'actuació pels agents culturals i els usuaris, perquè proporciona la seguretat jurídica bàsica que els permetrà exercitar els drets culturals amb garanties d'imparcialitat.

CC Sant Jordi, el Prat de Llobregat - Ajuntament del Prat de Llobregat.

Aquest document de gestió, adreçat, especialment, als municipis petits i mitjans, conté una proposta de reglament general dels equipaments i els espais públics, amb uns annexos específics per als espais escenicomusicals, els expositius i els centres culturals polivalents, a l'apartat «Passos a seguir: que heu de fer?», i també d'altres eines d'utilitat per a l'acció cultural en els equipaments i els espais públics.

Aquí podeu consultar el document: Model de reglament de cessió d’ús dels espais i els equipaments culturals de gestió municipal.