Patrimoni cultural i canvi climàtic


La Comissió Europea ha elaborat un Informe sobre la millora de la resiliència i la protecció del patrimoni cultural davant del canvi climàtic. Recull 10 recomanacions estratègiques perquè les institucions europees i els estats membres disposin de millors eines en aquest àmbit.


 
 

La Comissió Europea (CE) publica l’informe Strengthening cultural heritage resilience for climate change, sobre l’enfortiment de la resiliència del patrimoni cultural davant dels efectes del canvi climàtic. El treball s’ha fet en línia amb el Pacte Verd Europeu presentat per la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen el desembre del 2019 amb l’objectiu de fer d’Europa el primer continent climàticament neutre pel 2050.


La informació recollida pel grup de 50 experts demostra que el canvi climàtic posa en perill, directament i indirectament, tots els diferents tipus de patrimoni cultural. En aquest sentit, a la presentació de l'informe, la Comissaria Europea per la Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, va assenyalar que davant de l’alarmant situació en què es troba el patrimoni cultural europeu en les circumstàncies actuals, «hem de trobar un enfocament integrat que protegeixi les qualitats del patrimoni». 


La millora de la resiliència del patrimoni cultural davant el canvi climàtic implicarà, segons el grup d’experts de l’informe, un desplaçament estratègic a la inversió en noves formes de conservació i restauració del patrimoni cultural. Els autors del document també remarquen que serà necessari comptar amb un gran nombre d’actors diferents que hauran de cooperar per desenvolupar una estratègia eficient i de forma sostinguda en el temps, fet complicat per la falta de metodologies coherents amb relació a l’obtenció d’informació empírica de qualitat, especialment de dades quantitatives o informació relativa a la degradació i pèrdua del patrimoni cultural.


L’informe recull fins a deu recomanacions clau per ajudar a les institucions europees i als països europeus a millorar les seves actuacions en l’àmbit de la conservació del patrimoni cultural. 


Pel que fa a les recomanacions dirigides a la Comissió Europea, aquestes són: 1) que la CE proposi noves accions a escala europea sobre la protecció del patrimoni cultural i que les introdueixi a l’agenda europea per a la cultura; 2) que asseguri una cooperació estructurada entre els diferents nivells de govern de la UE; 3) que faci un mapa d’avaluació del risc del patrimoni cultural europeu pels efectes del canvi climàtic per al 2025; 4) que iniciï una revisió completa dels costos econòmics vinculats a l’adaptació climàtica en el camp de la conservació del patrimoni cultural i natural; i 5) que la CE estableixi una plataforma europea comuna per a l’intercanvi de coneixements i experiències sobre els impactes del canvi climàtic sobre el patrimoni cultural. 


Per altra banda, les recomanacions dirigides als estats membres i a les seves autoritats regionals i locals són: 6) que aquestes administracions públiques incloguin el patrimoni cultural en els seus plans i accions per a l’adaptació climàtica; 7) que tots els diferents nivells de govern treballin per adquirir les capacitats i coneixements necessaris per garantir la conservació del patrimoni cultural, fins i tot a través dels diferents programes financers europeus; 8) que els estats membres iniciïn programes de recerca a escala nacional per adquirir informació empírica sobre l’estat del patrimoni cultural dels seus territoris; 9) que els governs nacionals, regionals i locals incentivin les inversions en aquest camp, especialment a través de polítiques econòmiques; i 10) que s’estableixin mecanismes sòlids de cooperació entre els diferents nivells de govern de cada país per coordinar les polítiques de conservació del patrimoni cultural. 


A més, els experts fan un recull de 83 exemples de bones pràctiques de 26 països en total, que il·lustren l’impacte i solucions del canvi climàtic sobre el patrimoni cultural. S’espera que l’informe contribueixi doncs a una millora de les estratègies de conservació i protecció del patrimoni cultural a Europa, comptant amb la participació de totes les administracions públiques europees per així fer realitat la transició verda en aquest àmbit. 

Font: Butlletí #InternacionalDiba #82 (Oct. 2022)


____________________________________________________________________