Roca Umbert, obrador cultural

NOM: Roca Umbert, obrador cultural

ENTITAT: Ajuntament de Granollers

WEB: http://www.rocaumbert.cat/index.php

DESCRIPCIÓ: Roca Umbert Fàbrica de les Arts és un projecte de l’Ajuntament de Granollers que transforma una antiga fàbrica tèxtil de 20.000 m2 en un espai adreçat a la producció, la formació i la difusió artística i cultural. La convivència de diferents equipaments i de diversos creadors ha fet que, als darrers anys, s’observés la necessitat de treballar de forma relacionada.

L’objectiu, en essència, és convertir plenament Roca Umbert Fàbrica de les Arts en un gran obrador cultural i de la difusió artística, a partir del treball interrelacionat entre la diversitat d’agents (des dels consolidats als emprenedors, i sense oblidar l’àmbit dels franctiradors culturals) del món de la producció artística, audiovisual i empresarial. Aquest món de l’empresa, entès de forma genèrica, és el nou element que es vol incorporar plenament en el projecte de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Es tracta de fer possible la interrelació entre la diversitat d’agents que conviuen a Roca Umbert Fàbrica de les Arts per crear moviments i sinergies entre ells. El suport públic i institucional hi podria seguir tenint un pes important, per bé que també s’aposta perquè es produeixin aliances estratègiques entre els agents que conviuen en aquest espai que es troba al centre de la ciutat de Granollers.

Fitxa tècnica en pdf