Adaptar-se o morir

European Festivals Association (EFA)

Buscar les diferències entre l’estiu del 2019 i el del 2020 és ben fàcil: banyistes trepitjant la sorra de la platja amb o sense mascareta. Festes majors programades o anul·lades. Concerts i festivals acollint multituds o a petits grups de persones assegudes a un metre i mig de distància. I així podríem continuar identificant desenes i desenes de canvis per crear un joc de les diferències que només els més pacients serien capaços de completar.

Indiscutiblement, el sector dels festivals ha estat un dels més afectats per la pandèmia mundial que ha generat la COVID-19. Durant el període comprès entre l’abril i el maig de 2020, i a partir de la participació de més de 200 membres de l’associació provinents de 37 països d’arreu del món, l’EFA va elaborar l’informe Festivals’ needs and commitments. Report on the occasion of the COVID-19 survey.

Incertesa. D’acord amb els resultats extrets del qüestionari, aquest és el principal dany que la pandèmia ha causat al sector. La falta de seguretat i la impossibilitat de preveure el que passarà en els propers mesos ha obligat a la majoria d’enquestats a posposar els seus festivals:

 

   

La pèrdua principal la patirà la comunitat local, perquè deixarà de tenir el públic als seus carrers.

Els danys econòmics, però, també seran considerables, i a l’informe es classifiquen de la següent manera i per ordre d’importància:

  • Pèrdua d’ingressos de la compra d’entrades
  • Subsidis governamentals
  • Patrocini
  • Subsidis municipals i regionals
  • Altres (per exemple, ingressos comercials)
  • Subvencions internacionals

Malgrat la cruesa del moment i ja durant els mesos d’abril i maig, alguns organitzadors de festivals van començar a prendre mesures, d’entre les quals destaquen la reformulació dels programes i la reducció de costos:

   

   

A la pregunta “existeixen mecanismes i soluciones específiques que creieu que podrien exercir l’EFA i les associacions nacionals?” la majoria de participants van decantar-se o bé per la construcció d’un programa de subvencions eficaç o bé pel suport de la mobilitat com a part essencial de la creació artística. Mentre que a l’informe l’EFA aclareix que les qüestions financeres no formen part de les seves competències, afirma que la mobilitat és una prioritat a la seva agenda.

   

   

De la mateixa manera que passa en el moment actual, les expectatives de futur són considerablement incertes. De fet, el 57% de participants declaraven que tan sols una pèrdua moderada dels fons públics podria fer trontollar les edicions dels seus festivals al llarg del 2021:

   

   

La situació actual només ha posat de manifest el que ja se sabia: que el sector cultural és molt fràgil. Hi ha un futur fosc davant nostre.

Vulnerabilitat del sector: aquest és el principal missatge de l’estudi. Però no només això, sinó que l’estudi ha revelat que “els festivals estan particularment exposats a pertorbacions imprevistes – fins i tot a turbulències més petites que l’actual pandèmia – degut al seu menor rau d’institucionalització en comparació amb la major part del sector cultural.”

Tanmateix, l’informe també recull el que, d’acord amb les respostes dels participants, es poden considerar els efectes positius de l’actual i inesperada crisi:

  • El 38% de respostes apuntaven cap a una creixent atenció al sentit de comunitat, una inclinació a canviar els estils de vida i una apreciació més gran del paper de la cultura
  • El 28% de respostes es centraven en la recerca de noves formes de fer festivals
  • El 9% creia que els festivals rebran més atenció i ajuda més coordinada a escala nacional
  • El 33% dubtava de si realment existien efectes positius

Per últim, l’informe acaba amb un seguit de recomanacions, de les quals en destaquen principalment dues:

S’ha de parar més atenció a les múltiples funcions dels festivals en altres esferes del domini públic, com el turisme, les polítiques urbanes i regionals, les polítiques socials i de la joventut, l’acció exterior, etc.

La Comissió Europea hauria de desenvolupar una funció catalitzadora per tal que es reconegui degudament la funció dels estivals en les societats actuals i per tal de facilitar l’intercanvi de les millors pràctiques per fer front a la vulnerabilitat dels festivals.

   

PDF      Festivals’ needs and commitments. Report on the occasion of the COVID-19 survey

HTML    Festivals’ needs and commitments. Report on the occasion of the COVID-19 survey

         

Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris