Creixement del consum cultural a Espanya?

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Secretaría General Técnica

Sembla ser que el consum de cultura ha crescut a Espanya, això si, hauríem de poder mirar amb lupa aquest titular que ens presenten per veure ben bé de quina cultura ens parlen les xifres de creixement. Ahir es va publicar l’anuari d’estadístiques culturals elaborat per la Subdirección General de Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del qual se’n poden extreure múltiples conclusions.

Podríem començar destacant que la precarietat segueix estesa en l’ocupació dins del sector, veient que només un 71,4% de les posicions del sector cultural són assalariades, en comparació amb el 83% de feines del conjunt de sectors, per tant, amb un 11,6% més de precariat. Per contra, hi ha hagut un augment del 3,5% d’empreses vinculades al sector cultural (si bé, hauríem de valorar quin és el vincle).
 

El conjunt d’empreses culturals per activitat en percentatges, i el cost dels treballadors en euros.

El conjunt d’empreses culturals per activitat en percentatges, i el cost dels treballadors en euros.


En perspectiva de gènere la lectura no és gaire més esperançadora, ja que els homes ocupen el 59,5% de llocs de treball al sector, mentre que al conjunt del treball intersectorial representen el 54,5%. I aquesta dada és la punta d’iceberg que es podria desgranar per sectors i càrrecs concrets, on encara hi podem veure menys presència femenina.

Pel que fa a la inversió des de les administracions, durant el 2015, l’Administració general de l’Estat inverteix 672 milions d’euros, El conjunt de l’Administració Autonòmica 1.081 milions i l’Administració Local 3.017 milions d’euros, el que suposa en relació al PIB, el 0,06%, 0,10% y 0,28%. En total el sector cultural, aporta el 2016, un 3,2% al PIB d’Espanya, malgrat que el pressupost públic global en cultura és del 0,2% del global, concretament 801 milions aquest 2017.

Si ens centrem en el consum, l’informe destaca que aquest ha crescut un 6,9%, i que els ciutadans espanyols es van gastar en cultura de mitjana un 2,7% del total de despesa anual. Això suposa un consum mitjà en bens culturals i serveis per llar de 764,4 euros i una despesa mitjana per persona de 306,7 euros. D’aquesta despesa, la classificació per sectors suposa un 22,2% del sector editorial (llibres i publicacions periòdiques), un 47,9% del sector informació (televisió, Internet, etc.), i un 16,3% de serveis culturals. Així veiem com el consum en cultura ha pogut augmentar, però a l’hora es fa evident que dins d’aquest sector hi ha un pes important de la cultura de masses com la televisió o Internet, que han condicionat aquest creixement a través de nous canals de consum audiovisual.

Si deixem de banda les activitats taurines que s’han vist reduïdes a la meitat des de 2007, podríem concloure, que si bé es fa una lectura de creixement del consum cultural, s’ha de valorar també cap a on es dirigeix aquest consum, i replantejar-se en definitiva, si el nivell de consum ha de ser el principal objectiu per reconèixer i valorar la cultura d’un país.PDF Anuario de Estadísticas Culturales 2017

HTML Anuario de Estadísticas Culturales 2017Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris