Sostenibilitat cultural i desenvolupament regional

J. Dessein, E. Battaglini, L. Horlings (ed.) | Routledge

Aquest llibre s’endinsa en les relacions emergents entre cultura, sostenibilitat i desenvolupament regional, a través del concepte de «territorialització». Es tracta d’un recull d’estudis teòrics i d’anàlisi de casos de temàtiques interdisciplinars de diversa índole geogràfica i institucional, que analitzen la vessant més territorial del desenvolupament de polítiques i projectes culturals.

«Cultural sustainability and regional development» aporta noves idees per a la territorialització de la cultura i les dinàmiques entre aquesta i l’entorn, fa èmfasi en la terminologia utilitzada tant des de l’òptica francòfona o mediterrània com des de l’anglosaxona, analitzant les connotacions que termes com «territori», «regió» o «space and place» tenen en les diverses tradicions.

Els casos analitzats, provinents dels cinc continents, posen de relleu com les polítiques culturals locals poden tenir un impacte global i com el desenvolupament cultural és una eina que promou la sostenibilitat econòmica i territorial.

El llibre convida a debatre sobre la reestructuració d’entorns rurals en un context de global, sobre el paper institucional en les relacions entre territori i cultura o sobre el rol que han de jugar les comunitats locals i les iniciatives comunitàries.

Es tracta, en definitiva, de material imprescindible per a professionals i dissenyadors de polítiques per entendre el rol actual que ha de tenir la cultura per obtenir solucions cap a una resiliència social i ecològica. Una perspectiva molt transversal que abasta àmbits com les ciències socials, la geografia i el desenvolupament sostenible.
 

Podeu consultar el llibre al Centre d’Informació i Documentació.
 


Dessein, J., Battaglini, E. , i Horlings, L.  (Eds.). (2016). «Cultural sustainability and regional development : theories and practices of territorialism». Abingdon : Routledge.
 

 


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris