Llibre de receptes pel desenvolupament cultural


Què, on, com i per què. El títol d’aquest estudi és ben explicatiu. Què? Disseny d’estratègies de desenvolupament cultural. On? En àmbits locals i regionals. Com? Amb un recull de bones pràctiques. Per què? Per estimular les seves competències i habilitats i establir comparatives entre les diverses iniciatives. 
 
Ara bé, aquest no és l’únic objectiu de l’estudi que cal remarcar. De fet, la seva principal intenció és la de proveir evidències respecte a la implementació d’estratègies culturals com a pilar pel desenvolupament sostenible tant a àmbit local com regional, intenció que parteix de la concreta opinió que tenen les autores de l’informe respecte al patrimoni cultural. Segons elles:
 

 • Posseeix una dimensió territorial fonamental.
   

 • Genera un impacte econòmic en l’àmbit local i regional.
   

 • És un recurs que contribueix a complir els objectius d’altres àrees polítiques.
   

És més, també consideren evident el fet que la imatge cultural d’una ciutat o territori és una poderosa eina de marketing i que, com a tal, hauria de ser una obligació de les autoritats públiques fer-la visible. Per tal d’exemplificar maneres de complir amb aquest deure, l’estudi posa en relleu la plataforma cultural europeana, considerada com un instrument clau a l’hora de facilitar l’accés del patrimoni cultural europeu mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies. 

Tornant a l’estudi que aquí ens ocupa, la seva primera part entra en matèria presentant un inventari amb 40 iniciatives que promouen el desenvolupament d’estratègies culturals. Un cop més, l’objectiu que es pretén aconseguir amb aquest inventari és força clar: inspirar a les autoritats locals i regionals en relació a possibles maneres de dissenyar o implementar les seves pròpies estratègies de desenvolupament cultural.
 

Una iniciativa impulsada pel País Basc i una altra per Madrid representen l’Estat espanyol:
 

Kulturprojekte Berlin GmbH
Kulturprojekte Berlin GmbH
 
 

La segona part de l’estudi presenta un ventall d’instruments considerats útils per al bon desenvolupament d’estratègies culturals, d’entre els quals us fem cinc cèntims d’aquells que ens han semblat més rellevants:
 

 • Els plans d’acció i desenvolupament, que ofereixen una perspectiva a mitjà i llarg termini i un marc estructurat.
   

 • Els premis europeus i nacionals d’àmbit cultural, que impulsen les estratègies de desenvolupament cultural ja existents i, encara, en promouen l’inici en casos en què aquests processos no existien.
   

 • Les intervencions impulsades per projectes, que s’utilitzen per aprofitar les oportunitats en l’àmbit cultural i per abordar les necessitats de les parts interessades i dels béns culturals en qualsevol àmbit.
   

 • La valorització de béns culturals, que és sovint el primer esglaó dels processos de fomentació del desenvolupament cultural.
   

L’estudi continua amb la presentació més profunda de cinc casos específics dels presentats a l’inventari i mostren com, mitjançant alguns dels instruments prèviament esmentats, es pot dissenyar i implementar una estratègia de desenvolupament cultural.
 

 • Projecte cultural GMbH Berlin, Alemanya.
   

 • Vinculant cultura i benestar a Jyväskylä, a Finlàndia, un dels països que desenvolupa des de fa anys projectes vinculant aquests dos àmbits.
   

 • Promoció del cinema i la indústria audiovisual a la regió de Lazio, Itàlia. A través de programes annuals operacionals, la regió s’involucra en la producció, conservació, promoció i difusió del cinema i els productes audiovisuals.
   

 • Una iniciativa de marca de ciutat per un turisme cultural sostenible a Alba Iulia, Romania.
   

 • Les associacions com un mètode de finançament de la cultura a Cornwuall, Regne Unit.


 

Una lectura que proporciona eines per tal d’encoratjar el sorgiment de noves iniciatives de desenvolupament cultural i que permet ampliar la perspectiva coneixent casos d’arreu d’Europa.


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos l'informe:
 

Cavallini, S., Soldi, R.,  Utma, M. A., Errico, B. i Committee of the Regions  (2018). How to design cultural development strategies to boost local and regional competitiveness and comparative advantage : overview of good practices. CoR.  DOI: 10.2863/666915


 

_____________________________________________________________________