El museu de societat: de l'exposició folklòrica als reptes contemporanis

Noémie Drouguet | Armand Colin

Aquest llibre revisa l’origen i les especificitats dels anomenats museus «de societat», un model heterogeni que va més enllà dels museus etnològics, antropològics o folklòrics. La literatura existent sobre aquesta qüestió no ha aprofundit suficientment en la cohesió de la definició d’aquest tipus d’institucions, pel que la conceptualització i els reptes del qual encara estan avui sobre la taula.

«Le musée de société» és una obra molt completa que repassa els models d’aquests tipus de museus, interessant a l’hora de concebre un projecte científic i cultural, especialment a escala municipal i regional.

L’autora convida el lector a descobrir el recorregut dels museus dits de societat, la seva evolució des dels anys 70 a França - a partir dels museus etnogràfics i d’experiències lligades a l’ecomuseologia, la participació comunitària i a d’altres valors -, i a explorar les diverses formes museològiques que hi prenen part, i s’hi centra en els objectius i el futur d’aquestes institucions en la nostra societat multicultural.
 

Nordiska Museet de Stockholm


El primer capítol repassa aspectes fonamentals com la història, la metodologia i els reptes que parteixen de l’etnologia, com ara la tradició i el folklore, l’art popular, l’etnografia o l’antropologia.

El segon, se centra en l’evolució històrica d’aquest model des del segle passat, a través de diversos exemples de museus que han servit per fixar un model «tradicional» a partir del qual desenvolupar-lo. També dóna espai a la definició de la nova museologia, a les noves pràctiques i a l’auge del museu de societat més transversal i dinàmic.

Els següents capítols aprofundeixen en la gran varietat de formes, missions i objectius específics per a cada tipus de museu, fent un èmfasi especial en aspectes com la identitat. Amb tot, l’autora defensa la mirada plural i contemporània sobre la societat que ha de definir necessàriament aquestes institucions.

D’aquesta mirada contemporània se n’ocupa el cinquè i últim capítol, que explica com la dimensió política té una implicació, més o menys conscient, en la construcció d’una visió del món concreta.


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris