El museu de societat: de l'exposició folklòrica als reptes contemporanis