El CSTI francès, un model de cultura científica

A. Brandt-Grau, T. Claerr i P. Smith | Ministère de la Culture et de la Communication

La cultura científica, tècnica i industrial és la protagonista d’aquest número de "Culture et Recherche", una revista editada pel ministeri de cultura francès que divulga les diverses línies de recerca d’aquesta institució, com el patrimoni, la creació, les indústries culturals i el desenvolupament tecnològic aplicat a la cultura.

Aquesta publicació s’endinsa en el model francès de l’anomenada «CSTI» (cultura científica, tècnica i industrial), es nodreix de les aportacions d’investigadors, representants d’institucions i de centres de cultura científica i tècnica, i mostra la diversitat de punts de vista i de pràctiques que posen en relleu el discurs cultural entre la ciència i la societat.


 


El primer bloc d’aquest monogràfic («Sciences et techniques : un enjeu de société») es composa de diversos articles de recerca i entrevistes a experts que, amb un estil pedagògic i rigorós, ofereixen una visió de l’estat de qüestió en matèria de polítiques en cultura científica a l’estat francès.

Repassa 30 anys d’experiència i experimentació als museus de ciència i tècnica, on conflueixen la cultura artística i la cultura tècnica, a través de l’anàlisi de diverses experiències, com la de l’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST), que contraposa la racionalitat científica a les estratègies de manipulació per millorar la qualitat democràtica de la societat.

D’altra banda, es planteja quin és el repte que té al davant la ciència per superar les barreres de la democratització, a través d’una política cultural idònia, per poder fer arribar el discurs científic a la societat.

Un altre aspecte interessant denuncia la invisibilitat de les dones en el món científic, especialment en la utilització d’un llenguatge masculí o la subrepresentació femenina als manuals de ciències.


El següent apartat, «Une diversité d’acteurs et d’initiatives», se centra en l’anàlisi de casos que repassen la línia d’acció del ministeri de cultura en matèria de patrimoni industrial (com ara la reconversió d’antics centres industrials en espais museístics o la posada en valors dels arxius industrials) i de museus i centres de cultura científica. Destaquem els següents:

  • L’Espace Mendès France de Poitiers que, a través de la mediació científica i l’aposta pel contacte directe amb els públics, desenvolupa estratègies territorials de tipus cultural, amb una voluntat d’adaptació constant a l’entorn, responent a la demanda i les necessitats dels usuaris;
  • Els CCSTI, centres de cultura científica, tècnica i industrial, que es reparteixen per tota la cartografia francesa i que tenen el rol de promoure aquesta vessant de cara al gran públic. Es presenta el cas del CSTI de Tolosa, que disposa d’un centre educatiu i proposa un gran ventall d’accions a estudiants i a la ciutadania en general.
     


El tercer bloc, «La CSTI à l’heure du numérique», analitza les relacions dels actors «CSTI» amb el món digital i les estratègies que desenvolupen per a establir una bona mediació cultural, amb alguns exemples de bones pràctiques de Fab Labs i de plataformes col·laboratives. 

Aquest número tanca amb un bloc dedicat a les biblioteques, destacant la importància de donar un rol principal a la ciència dins d'aquests equipaments, tot i plantejar la necessitat de desenvolupar la formació dels bibliotecaris al voltant de la ciència; i un altre dedicat a les arts i les ciències, explorant com conciliar el missatge científic amb la poesia, com la ciència cerca en les arts una nova forma d’arribar als públics i com les arts s’enriqueixen cada vegada més amb els discursos científics.


Recordeu que podeu consultar aquest i altres números de «Culture et Recherche» a al Centre d’Informació i Documentació


HTML Revista «Culture et Recherche»

PDF Culture et Recherche. Sciences et techniques, une culture à partager, 132 


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris