Mapa cultural i creatiu de València

Rafael Boix, Pau Rausell | Econcult

La recent publicació d’un exhaustiu informe sobre la situació dels sectors culturals i creatius a la ciutat de València i la seva àrea metropolitana, promogut per l’Espai d’Innovació Las Naves i elaborat per Econcult, dona llum a la realitat econòmica d’aquests sectors des de l’inici de la crisi fins l’any 2016.

El document aporta dades clau i un detallat mapa d’actors per districtes per entendre en profunditat els efectes que la crisi ha tingut en les indústries culturals locals, les seves dinàmiques de funcionament i una estimació de l’estructura econòmica a cadascun d’ells.


A grans trets, l’estudi identifica una moderada recuperació de els activitats econòmiques lligades als sectors creatiu i cultural en el període comprés entre 2013 i 2016, tret del sector audiovisual que, amb el tancament de Radiotelevisió Valenciana i degut a l’elevada dependència d’aquest sector, es va veure fortament afectat. Respecte a l’any 2007, però, només les activitats relacionades amb la informàtica, el patrimoni i els serveis d’investigació i desenvolupament han vist augmentat el seu nombre de treballadors.

El document conclou amb unes consideracions de les quals se n’extreu que amb la reducció dels pressuposts gairebé no arriben recursos destinats al sector, més enllà de l’àmbit de l’administració, pel que el seu impacte en l’ecosistema cultural és marginal. En aquest context, destaca la presència d’una important massa crítica, formada per ciutadans amb elevats nivells de formació i experiència, responsable del sorgiment de nombrosos projectes en el camp de la cultura i la creativitat en sentit ampli.

D’altra banda, es destaca el paper de la cultura com a divulgador dels valors ètics propis del desenvolupament sostenible entre la resta de sectors socioeconòmics i el seu impuls en la innovació econòmica i social, que s’està veient traduït en un emergent ecosistema basat en la recerca i el desenvolupament.


PDF Los sectores culturales y creativos en Valencia

HTML Los sectores culturales y creativos en Valencia


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris