L’oferta educativa no formal en l’àmbit artístic a Catalunya

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)

Aplicació dels instruments metodològics, anàlisi descriptiva i interpretativa i propostes de millora.

Per petit que sigui el nostre municipi o per allunyat que estigui de nuclis urbans més grans o amb majors recursos, resulta evident que a la nostra ciutadania els agrada conviure i formar-se amb les arts. L’evidència d’això la trobem en l’existència de tantíssimes entitats localitzades que, siguin no formals o informals, parteixen d’una mateixa premissa: educar-se en l’art i, en moltíssims casos, fer-ho de forma totalment entregada i allunyada d’interessos professionals o formatius formals. És a dir, fer-ho simplement perquè hi tenen dret i els ve de gust.

En aquest context algunes de les conclusions que se n’extreuen de l’estudi és que hi innegable presència d’una gran activitat educativa a Catalunya en matèria artística. De fet, les especialitats més remarcables del territori català són la música, la dansa i l’art dramàtic. A més, la presència d’entitats en les comarques de Catalunya indica que la seva oferta és més quantiosa.
 

En matèria artística, la complementarietat entre l’educació no formal i la informal és evident i ho és al llarg de la vida, malgrat les diferències segons grups d'edats.

En termes generals podem dir que la tipologia d’entitat que caracteritza l’educació no formal té un perfil clarament formatiu (69 %).

Com a dada general de la dependència institucional destaca la predominança de l’entitat privada.

Es pot observar un progressiu increment de la creació d’entitats d’educació no formal a partir de l’any 1991

Com a especialitats úniques, tal com hem dit, destaquen la dansa, la música i l’art dramàtic, que juntes representen un total del 75 % de l’oferta en educació no formal.

La caracterització de l’oferta és majoritàriament formativa (83 %) i professionalitzadora (32 %), i les ofertes sobre altres modalitats són encara, com els casals vacacionals (11 %).


 

Finalment, l’estudi conclou amb algunes de les propostes, que se n’extreuen de l’estudi com a necessitats i que es concreten així:

1. Enfortir vincles entre l’educació formal, la no formal i la informal.

2. Permetre l’accés de la ciutadania al coneixement de les entitats.

3. Posar en evidència la necessitat de suport i acompanyament de les institucions públiques.

4. Crear una o algunes entitats per a la gestió d’activitats educatives amb professionals especialitzats.

5. Crear una xarxa de suport per incentivar la presència de determinats col·lectius.

6. Empoderar determinades comarques en l’organització d’esdeveniments d’algunes especialitats.
 

Enfortir vincles entre l’educació formal, la no formal i la informal és un clam educatiu que ressona des de fa molts anys, força compartit per la comunitat educativa i que, d’una manera especial, s’ha transmès en aquests resultats.


El disseny d’aquests vincles podria anar a càrrec de persones expertes en educació, de manera que es podria preveure la creació d’una o algunes entitats per a la gestió d’activitats pedagògiques amb professionals especialitzats. Certament, ja existeixen grups que es dediquen a treballar el vincle entre l’art i l’educació, alguns dels quals s’han analitzat i comentat en aquest estudi. Ens referim, però, a un organisme més genèric competent en matèria educativa que perfili diferents possibilitats d’activitats o assessorament als professionals que exerceixen funcions clarament educatives, als quals, sovint, els manca coneixements sobre això.

De les dades resultants, se’ns han obert nous horitzons que mostren noves accions a fer com: l'optimització de la millora educativa amb bons professionals de la pedagogia amb equips multidisciplinaris, necessitat de suport i compromís per part de les institucions públiques, creació de vincles i xarxes que amplifiquin i enriqueixin el traspàs de coneixement i d’experiència, etc.
 

Per a més informació, podeu consultar el document:
 

PDF     Estudi de l’oferta educativa no formal en l’àmbit artístic a Catalunya.

HTML   Estudi de l’oferta educativa no formal en l’àmbit artístic a Catalunya.

 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris