Re-contextualitzar les polítiques culturals

Erik Schrijvers, Anne-Greet Keizer i Godfried Engbersen | Netherlands Scientific Council for Government Policy (WRR)

Escrit en clau holandesa però amb la voluntat de poder contribuir amb el seu discurs a altres regions, aquest informe busca amb la seva anàlisi aportar recomanacions al govern en la formulació de polítiques culturals, emfatitzant en els aspectes més rellevants que caldria posar sobre la taula per tal de revaloritzar els objectius de la política cultural.

La legitimitat de la política cultural ha estat un dels aspecte que més ha capficat als governs europeus en els darrers temps i la crisi econòmica ha accelerat el procés.

En el context actual, les polítiques culturals han de procurar facilitar i fomentar el sector de la cultura, per tal que sigui capaç de fer front a les tendències actuals: el consum cultural de la població, cada cop amb un caràcter més flexible i omnívor, sense haver de dependre d’una institució o infraestructura per satisfer els seus gustos; el context econòmic de la producció i distribució culturals; així com el posicionament polític-administratiu del govern vers el sector de la cultura han estat els aspectes rellevants clau en els quals s’ha posat èmfasi a l’informe.

L’encaix entre l'educació artística i el mercat de treball; el coneixement del públic general i el potencial; el paper de la inversió privada, col·lectiva i altres fonts de finançament en la Cultura,... són alguns dels aspectes amb els quals el sector i les polítiques culturals per extensió han de mirar de respondre.


 

PDF Revaluing Culture


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris