Everyday Participation and Cultural Value (Part 1). Cultural Trends 99

Sara Selwood (ed.) | Routledge

Les aproximacions a la noció de participació cultural mitjançant els indicadors convencionals de consum, en termes d’impacte, fan que aquesta es limiti a una sèrie de pràctiques, activitats i institucions que no reflecteixen altres usos culturals del dia a dia. El monogràfic de la revista «Cultural Trends» que s’ha publicat enguany posa les bases per al nou enfocament sobre el significat actual del valor de la cultura i les implicacions que se’n deriven, en l’àmbit de les polítiques culturals i la recerca, a l’hora d’entendre la seva relació amb els mecanismes de participació cultural.

Els cinc articles d’aquest número especial conformen la primera part del conjunt  d’articles que mostren els primers resultats del projecte «Understanding Everyday Participation (UEP) – Articulating Cultural Values», que va començar el 2012 al Regne Unit i que forma part del programa «Connected Communities» de l’Arts and Humanities Research Council i que, a més, rep fons de Creative Scotland.

La reavaluació de la relació entre valor i participació cultural passa per qüestionar i repensar el marc oficial a partir del qual s’ha estructurat fins ara tenint en compte la idea del dia a dia, del fet quotidià, el qual va cobrar importància en sociologia a mitjan segle XX, com a forma de coneixement i font de tot un seguit de pràctiques culturals «alternatives» que s’articulen en l’espai de la comunitat i que no poden ser ignorades ni socialment ni econòmicament.

«Everyday participation and Cultural Value» presenta, a banda d’un marc teòric per a la contextualització sociohistòrica dels estudis sobre el fet quotidià, sis casos d’estudi o «ecosistemes culturals» que reflecteixen la interacció entre contextos formals i informals de recursos, participació, pràctiques i comunitats, i que posen en relació les formes de cultura que proposa l’Estat i les que sorgeixen en el si de grups com ara la població jove, les quals sovint s’infravaloren en la concepció jeràrquica del valor de la cultura.

I és que els mecanismes oficials d’avaluació sobre participació sovint mostren que hi ha un segment de població relegat de la vida cultural i un altre, amb estudis superiors i sense diversitat ètnica, altament implicat (el 8%). En el cas del Regne Unit, els resultats de l’enquesta del Govern «Taking Part Survey» són recurrents. L’UEP proposa estils de participació cultural diferent que poden agrupar-se en categories noves, com ara les activitats esportives i les que no ho són (que comprendrien la televisió, els hobbies que es fan a casa, la documentació, el voluntariat, la composició narrativa o poètica, els videojocs...). Aquests models de categorització obren un gran ventall de possibilitats per elaborar un nou paradigma de valor de la cultura i avançar cap a una verdadera democratització cultural.

També podeu consultar aquí un informe que també va impulsar l’Arts and Humanities Research Council, a càrrec de Dave O’Brien, sobre el canvi en el mesurament del valor de la cultura al Regne Unit.


 

HTML Cultural Trends 99. Vol. 25, núm. 3, 2016.


 

Podeu consultar aquesta revista al Centre d’Informació i Documentació.

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris