Anuari d'Estadístiques Culturals 2014

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat l'Anuari d'Estadístiques Culturals 2014 que informa sobre la situació i evolució de la cultura a Espanya.

Les  principals dades observades a l’Anuari:

La cultura passa d’aportar 28.2224 milions d’euros, un 2,7% al PIB espanyol en 2011 a  26.031 milions en 2012 un 2,5%, i un 3,4 % si es considera el conjunt d’activitats econòmiques vinculades a la propietat intel·lectual. El PIB que genera la cultura és igual al d'agricultura, ramaderia i pesca (2,5%), i superior al de la indústria química (1%) i al de les telecomunicacions (1,7%).

El sector cultural, durant el  2013, va donar feina a 485,3 mil persones, fet que suposa un augment de 27.700 treballadors (6%) respecte el 2012, però disminueix un 14% respecte a l’any 2008.  Així, els treballadors de la cultura representen un 2,8% de l'ocupació total a Espanya, lluny del 3% del 2009. Les comunitats autònomes que concentren un nombre més gran de treballadors del sector són Madrid que ha passat de 132.700 llocs de treball el 2012 a 125.500 en 2013 — amb un pes del 4,6% i Catalunya, — una de les poques autonomies que aconsegueix apujar, al costat de Balears, que passa de 105.100 llocs de treball el 2012 a 117.000 en 2013 —  amb un pes del 3,9%.

El total d'empreses l'activitat econòmica principal de les quals és la cultura ha passat de 101.619 a 108.556 el mateix període 2012-2013, fet que suposa un increment de 6.937 empreses en un any. Però cal tenir en compte que per primera vegada  s'han incorporat empreses les activitats de traducció i interpretació i l’educació cultural.

A Catalunya el total d'empreses l'activitat econòmica principal de les quals és la cultura ha passat de 22.306 a 21.906, fet que suposa que s'han perdut 400 empreses en un any.

També baixen d'un any per l'altre el finançament i despesa pública de cultura. En concret, la despesa líquida dedicada a la cultura per l'Administració general de l'Estat passa de 956,9  milions d'euros en 2011 a 772,4 milions d’euros en 2012 ( l’Anuario no recull els pressupostos de 2013), el 0,08%% del PIB.  A les comunitats autònomes el descens de la despesa cultural passa dels 1.482.593 milions d'euros del 2011 als 1.273,8 milions del 2012 , el 0,12% del PIB, mentre que als ajuntaments decreix de 3.397 milions a 2.725,9 milions d’euros, el 0,26 del PIB.  Unes xifres que suposen un descens interanual del 19,3%, 14,1% i 19,8%, respectivament.

Navarra és la Comunitat Autònoma amb més despesa pública per habitant, amb una inversió de 36,3 milions d’euros, que suposen 56,8 euros per habitant, seguida per el País Basc (que té una inversió de 49,4) i de Catalunya (37,7 milions d’euros). 

El 2013 els espanyols també han reduït els diners que dediquen a la cultura. Així van passar de gastar 13.366,9 milions a 12.261,7 milions d'euros, xifra que representa el 2,5% de la despesa total en béns i serveis. La despesa mitjana per llar vinculada a la cultura va ser de 673,3 euros i la despesa mitjana per persona es va situar en 265,7 euros. Els components més significatius de la despesa cultural són: llibre i publicacions periòdiques (15,8%), serveis culturals (33,6%) i equips audiovisuals i internet (43,9%).

És superior a la mitjana en les comunitats autònomes d'Aragó, Principat d'Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Foral de Navarra, País Basc i La Rioja, prenent el seu valor màxim en la Comunitat de Madrid.

Escoltar música és l'activitat cultural més freqüent pel 84,4 per cent dels espanyols, seguida per la lectura (58,7%) i el cinema (49%), segons mostra l'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya que inclou l'Anuari.

Aquestes tres activitats culturals són seguides en intensitat per la visita a monuments, que realitza cada any un 39,5 per cent de la població, l'assistència a museus (30,6%) o exposicions (25,7%) o l'assistència o accés per Internet a biblioteques (20,5%). A més, cada any quatre de cada deu persones assisteixen a espectacles en directe, entre els quals destaquen entre ells els concerts de música actual, amb taxes del 25,9% i l'assistència al teatre, amb un 19%.

Per primera vegada des del 2004 Espanya exporta més cultura que no pas n'importa. El 2013 el valor de les exportacions culturals va ser de 703,4 milions d'euros, i el valor de les importacions va ascendir a 666,9 milions d'euros. El que més s'exporta són llibres i premsa (522,4 milions d'euros).

Quant al turisme cultural, el 12,3 per cent del total de viatges realitzats en 2013 per oci, esbarjo o vacances dels residents a Espanya van ser iniciats principalment per motius culturals. A aquests 9,9 milions de viatges han d'afegir-se les entrades de turistes internacionals que es realitzen principalment per motius culturals, 7,4 milions en 2013, xifra que suposa el 14% del total de viatges realitzats per oci, esbarjo o vacances d'aquest col·lectiu.

La despesa total associat als viatges que es realitzen principalment per motius culturals va ascendir, en 2013, a 4.242,5 milions d'euros per als residents a Espanya i a 7.462,1 milions d'euros per a les entrades de turistes internacionals.

PDF  Anuario de Estadísticas Culturales 2014

També podeu consultar  l'Anuari a través d'aquest enllaç

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris