Arteplan, guia d’intervencions artístiques al territori

Le  pOlau - pôle des arts urbains

Us presentem la plataforma «Arteplan : Arts et Aménagement des territoires» (arts i ordenació del territori), una eina evolutiva i col·laborativa, la tasca principal de la qual és actualitzar els lligams entre les accions artístiques i la intervenció en el territori, i esdevenir un espai per a la reflexió per repensar aquest tipus d’accions.

Aquest lloc web, que funciona en forma de mapa-guia de pràctiques innovadores, compta actualment amb més de 300 iniciatives de tot tipus, des de referents institucionals fins a propostes acabades de sorgir. Aquestes iniciatives es classifiquen segons la seva forma de modificar el territori, ja sigui com element unificador dels actors, de relectura de l’espai, de transformació, d’obertura de nous espais de debat o el desenvolupament de mètodes alternatius d’urbanisme.


«Le pOlau – pôle des arts urbans», un espai de recerca i recursos urbanístics especialitzat en estratègies culturals lligades al territori, ha estat creat amb el suport del ministeri de Cultura francès i és l’encarregat de dinamitzar una plataforma on aspectes com la cohesió social, la renovació urbana, el desenvolupament sostenible o la participació agafen un rol principal, de la mà de la creació artística, en la intervenció territorial.

Cada projecte es presenta en forma de fitxa explicativa amb el tipus de gestió, el pressupost, el partenariat existent, l’estructura de recursos humans i les dades de contacte dels organitzadors. Tot i tractar-se d’una interessant eina per a aquells tècnics i agents culturals interessats en fer una prospectiva d’altres iniciatives i desenvolupar-ne d'altres, la major part dels projectes recollits a la plataforma es limiten al territori francès.

HTML Arteplan : Arts et Aménagement des territoires

HTML pOlau - Pôle de recherche et d’expérimentation sur les arts et la ville

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris