La utilització temporal dels buits urbans

M. Fernández, J. Gifreu (dir.) | Diputació de Barcelona

Aquesta obra neix de la necessitat de trobar noves formes d’utilització temporal d’espais urbans en desús i d'aprofundir en idees imaginatives per potenciar i aprofitar aquests espais. Editada per la Diputació de Barcelona, s'emmarca dins el grup de treball d’usos temporals per a espais buits, amb l'objectiu d'impulsar una reflexió transversal relacionada amb l'activació dels buits urbans, fent èmfasi en la participació ciutadana i el context legislatiu.

És aquesta dinamització dels espais buits una resposta a la crisi o estem davant de noves formes de fer ciutat? Els diversos blocs en què es divideix la publicació, plantegen aspectes teòrics i de contextualització, les limitacions conceptuals i pràctiques que presenten aquests usos temporals (de tipus normatiu, de governança...) i visions sectorials i dels agents implicats amb tota una sèrie d’experiències de dins i fora de Catalunya.  

El projecte, que es complementa amb una plataforma web (http://www.diba.cat/espais-buits) destinada a tècnics municipals i impulsors de projectes, parteix de la visió que l'ús temporal de solars, terrenys, edificis o habitatges buits pot generar un benefici social a partir de la utilització transitòria d'uns espais. Compta, a més, amb un extens banc d’experiències d’arreu del món.
 


 

Podeu consultar aquest llibre (en català i castellà) al Centre d’Informació i Documentació

Altres documents d’interès

PDF Espais en desús, espais d'oportunitats : Estudis de cas d'activació temporal d'espais buits a la demarcació de Barcelona. Estratègies d’intervenció i tot un seguit de projectes d’activació específics duts a terme en la demarcació de Barcelona que poden inspirar altres accions al territori.

PDF Guia metodològica projectes d’activació d’espais buits per a usos temporals. Senzilla guia pràctica per a l’activació d’espais buits per a usos temporals.


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris