Quin ha de ser el model de gestió del Teatre Atlàntida i l’Escola de Música de Vic?

Jaume Colomer,Bissap i Ferran Madico,ITD 

L’abril de 2010 es va inaugurar el complex cultural de L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAEO) i l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Vic (EMVIC). Després de 6 anys de recorregut amb una gestió a través d’una Fundació, l’Ajuntament de Vic va encarregar a dos professionals externs del sector cultural (Jaume Colomer,Bissap i Ferran Madico,ITD, tots dos membres d'Interacció)una anàlisi de la situació i un informe tècnic. En aquests dos informes es detallen els avantatges i inconvenients dels dos models de gestió de L’Atlàntida, que es concreten a través d’un organisme autònom (gestió pública i directa); o bé l’actual que és a partir d’una Fundació sense ànim de lucre (gestió privada i indirecta).

Aquests informes són el punt de partida per al procés participatiu ciutadà i la decisió final que prendrà el ple de l’Ajuntament. L’argument principal per mantenir el model actual de gestió indirecta és, d’una part, els seus “notables beneficis en l’àmbit fiscal i laboral”, però sobretot “l’eficàcia i eficiència en la gestió”, que es pot fer amb més agilitat perquè no està “supeditat al procediment administratiu”, segons l’informe de Jaume Colomer. Aquest insisteix que això “no comporta cap restricció al control que ha d’exercir l’Ajuntament”. També hi veu avantatges a l’hora de captar recursos privats, a través del mecenatge i el patrocini. L’informe de Ferran Madico, en canvi, no és tan taxatiu. Afirma que la resposta a les crítiques i demandes que rep la gestió actual de L’Atlàntida “són independents del model de gestió pel qual s’opti finalment”. Madico concreta que el canvi de la fundació actual a un organisme autònom municipal “suposaria només un 10% de sobrecost”.

El problema es podria presentar en el trasllat del personal, sobretot el de l’Escola de Música de Vic. L’informe de Colomer adverteix que “seria molt difícil que l’actual equip docent i de gestió de l’Emvic passés a formar-ne part de manera íntegra”. Els dos autors dels informes coincideixen que la gestió de L’Atlàntida, fins ara, ha estat correcta des del punt de vista econòmic i parlen de “rigor”pressupostari. Però també coincideixen en els dèficits i crítiques que s’han observat: de transparència, per una banda, i de relació amb alguns col·lectius culturals que se senten allunyats de L’Atlàntida. Colomer parla d’un “dèficit de debat ciutadà sobre quins serveis ha de prestar L’Atlàntida i quines han de ser les seves prioritats”. Madico diu que s’han de crear “noves sinergies amb altres institucions i entitats de Vic i de la comarca”, de la mateixa manera que s’està fent amb centres educatius o amb els col·lectius en risc d’exclusió. La seva anàlisi conclou que “la formació de públics ha de ser un imperatiu de qualsevol projecte cultural”.

Pel que fa a la transparència, tot i que els tècnics admeten que s’estan complint els mínims, diuen que “cal anar un pas més enllà (...) per revertir la sensació d’opacitat que actualment existeix” (Madico) i que “hauria de desplegar més dispositius per a la participació de les parts interessades” (Colomer). El primer també recomana que si la fundació continua gestionant L’Atlàntida, caldria més “diversitat” de patrons –ara mateix no n’hi ha ni del món del teatre ni de la dansa– i “valorar la incorporació de més representants de les entitats culturals de Vic”. L’altre aspecte que cal resoldre en el diàleg de L’Atlàntida amb el seu entorn és el relatiu als partits polítics de l’oposició. Mentre que Ferran Madico diu que caldria “una representació de sectors el més plural possible”, Jaume Colomer mostra la preocupació que “en comptes de ser l’òrgan rector, esdevingui una taula de debat polític”. Madico és el que va més enllà en les observacions sobre la programació actual: constata el predomini de la música sobre el teatre, i la manca de “propostes de risc” en les arts escèniques que considera molt lligades a “espectacles comercials”.


 

Jaume Colomer PDF  L'Atlàntida Informe sobre el model de gestió ; Informe (annex) i Resum Informe

Ferran Madico PDF  Informe sobre les possibilitats i costos de la remunicipalització del Teatre Atlàntida ;  Informe (annex) i Resum Informe

PDF Informe fiscal


Font: El 9Nou


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris