La paradiplomàcia cultural de Barcelona

Mariano Martín Zamorano i Arturo Rodríguez MoratóInternational Journal of Cultural Policy, Vol. 21, No 5, 2015 p. 554-576

Aquest article analitza les condicions per al sorgiment i institucionalització de la paradiplomàcia cultural de la ciutat de Barcelona, les condicions que van propiciar la seva institucionalització i els seus efectes en la política cultural local.

A través d’una lectura temporal i intergovernamental es contextualitza l’aparició de la paradiplomàcia cultural a Barcelona a partir dels anys 80 (com estratègia de l’Ajuntament de la ciutat per atreure capitals i promoure el desenvolupament local); el seu establiment i consolidació en l’època dels Jocs Olímpics (i la posterior creació de l'ICUB); i els efectes de la creació de la marca Barcelona de finals dels anys 90 fins l’actualitat i les condicions polítiques específiques que la sustenten.

La consolidació de la ciutat de Barcelona com icona mundial s'ha basat en una intervenció pública de llarg abast en l'àmbit cultural i en un procés de regeneració urbana, que també implicava una gran reforma social. La cultura local i el patrimoni comú van ser els elements clau que van contribuir a aquesta metamorfosi i per a la revitalització de la singularitat i d'avantguarda caràcter històric de la ciutat. A més, el cas de Barcelona és especialment paradigmàtic donada la importància que concedeix als elements internacionals de la política cultural de la ciutat i la posada en pràctica de projectes contradictoris en el desenvolupament d'aquesta política (imatge de ciutat i la projecció exterior i les seves tensions entre Ajuntament i Generalitat).

En un context de globalització econòmica, el sorgiment de la paradiplomàcia cultural a les ciutats com s’exemplifica amb el cas de Barcelona, està fortament relacionada amb la reestructuració de l'Estat i la seva administració externa, així com la intensificació de la marca de ciutat com a eina per a la competència global.

Resum Editorial : The cultural paradiplomacy of Barcelona since the 1980s: understanding transformations in local cultural paradiplomacy International Journal of Cultural Policy, Vol. 21, No 5, 2015 p. 554-576


 

Si sou membre d'Interacció, per fer peticions de l’article escriviu un missatge privat al Centre 


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris