Enquesta sobre les subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona

Observatori de Dades Culturals de Barcelona

L’Observatori de Dades Culturals de Barcelonaacaba de publicar l’informe de resultats de l’enquesta sobre les subvencions que atorga l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. Cal destacar que entre els criteris de subvenció considerats més importants per les entitats són la qualitat artística i tècnica del projecte, que tinguin un pressupost equilibrat i un compromís amb el territori i impacte social. A l’altra cara de la moneda, entre aquells menys valorats, es trobarien aspectes relacionats amb la interdisciplinarietat del projecte o la vinculació amb xarxes internacionals i àmbits no culturals, el que explicaria que les entitats sol·licitants tindrien un perfil poc favorable a la realització de projectes transversals i el treball en xarxa.

Un altre aspecte destacable és la percepció de manca d’ajust de les diverses línies de subvenció (nou línies diferents) amb les necessitats dels projectes que les sol·liciten. El nivell d’acord no arriba en cap cas al 50% de les entitats.

De l’informe es desprèn que la majoria de les entitats que demanen subvenció a l'ICUB són associacions (un 59%) i, en menor mesura, empreses (20,8%) i que la majoria de les entitats sol·liciten i reben subvenció per a un únic projecte.

Aquestes entitats valoren, en general, positivament els aspectes relacionats amb el procés d’informació i de sol·licitud, com el servei d’atenció o l’adequació de la documentació sol·licitada, però es mostren menys satisfetes amb el procés de justificació.

Podeu consultar l’informe complet amb tots resultats de l’enquesta clicant als següent enllaços:


PDF Enquesta sobre les subvencions de l’ICUB

HTML Enquesta sobre les subvencions de l’ICUB


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris