Pressupost públic en cultura a Catalunya

Marta Llatcha | Gabinet Tècnic. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

El treball Pressupost públic en cultura a Catalunya calcula el total de la despesa pública que es destina a l’àmbit de la cultura a Catalunya. Pel càlcul d’aquesta despesa que fa referència als pressupostos de les administracions públiques, s’identifiquen els diversos nivells de govern, es comptabilitza la part dels recursos que assignen a la cultura i s’eliminen les duplicitats que suposen les transferències entre administracions diferents.

Així, es tenen en compte les aportacions que fan a l’àmbit de la cultura els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, la Generalitat de Catalunya i els seus ens, i l’Estat. El pressupost públic en cultura a Catalunya l’any 2014 és de 878,5 milions d’euros.

L’Administració local és la que destina més recursos a l’àmbit cultural, el 61 % del total, i en especial els ajuntaments, que concentren el 80 % de la despesa local. La participació de la cultura en el total del pressupost públic del conjunt d’ens locals catalans és del 6,5 %. Cal destacar, no obstant, que per al període 2008-2014 una mitjana del 4,6 % de la despesa dels ens locals prové de les transferències del Departament de Cultura.

L’any 2014 la Generalitat de Catalunya assigna a la cultura el 0,71 % del total dels recursos públics, que representen una despesa consolidada de 329 milions d’euros, uns 44 euros per capita. Aquesta despesa inclou la Generalitat de Catalunya i tots els equipaments i les entitats nacionals que s’hi relacionen de maneres diverses.

Les aportacions de l’Estat en cultura a Catalunya, que l’any 2014 corresponen a 15,4 milions d’euros, es vehiculen a través de subvencions i inversions nominatives de diversos ministeris. El descens d’aquestes partides des de l’any 2010 ha estat molt significatiu i arriba al 78,6 %.

PDF  Pressupost públic en cultura a Catalunya 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris