Quines oportunitats d’aprenentatge ofereixen els museus als joves?

NEMO (Network of European Museum Organisations) - LEM (Learning Museum Network) Working Group

Estudi que analitza les oportunitats d’aprenentatge formal i no formal que ofereixen els museus als adolescents i joves de 14 a 25 anys. Els autors  destaquen els beneficis que el compromís cultural de la gent jove genera en termes de benestar personal, ciutadania activa, desenvolupament de capacitats socials i oportunitats d’ocupació. Així com el potencial dels museus de cara a atendre les necessitats dels joves actuals.

L’informe s’estructura en quatre seccions que aborden les qüestions següents: la complexa relació entre els museus i la gent jove i s’hi apunten algunes motivacions i metodologies per millorar l’accés i el compromís de la joventut amb la cultura; la funció dels museus en l’era digital i assenyalen els reptes i les noves possibilitats introduïdes per les noves tecnologies; el paper dels museus  en la lluita contra l’exclusió social i la tasca que poden fer amb els ni-ni, els joves que ni estudien ni treballen; finalment, l’estudi reflexiona sobre el concepte transversal d’accessibilitat i de desavantatge referit a la gent jove amb algun tipus de discapacitat.

L’estudi es realitza en el context de la Unió Europea i totes les qüestions tractades es plantegen en relació amb els programes, objectius i iniciatives de la Europa 2020. L’informe especifica de quina manera des dels museus s’hi aborden cada un d’aquests objectius i es presenten alguns estudis de cas considerats exemples de bones pràctiques. Els autors destaquen també el fet que la naturalesa i provisió de programes d’educatius en museus per a joves és  canviant i depèn molt del context polític, econòmic i social. Per tant, els autors remarquen que aquest estudi no és una anàlisi completa ni exhaustiva sinó una proposta inicial que cal ampliar i aprofundir en el futur. 

PDF Learning in museums and young people

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris