Noves Tendències en els Museus del segle XXI

Ann Nicholls, Manuela Pereira, Margherita Sani | Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali

Us presentem l'informe  de tendències en els museus del segle XXI elaborat pel LEM (Learning Museum) Working Group on s’identifiquen les principals tendències emergents que han caracteritzat l’evolució de la gestió de museus. S'hi inclouen set assaigs que analitzen un ampli ventall de qüestions com l’accessibilitat, la sostenibilitat, el desenvolupament de col·leccions, les adquisicions, les noves tecnologies, l’aprenentatge al llarg de la vida, la programació, la participació, etc. També s'hi inclou un estudi sobre les últimes tendències en els museus asiàtics que ens ajuda a situar la perspectiva europea en un context mundial més ampli. El LEM Working Group compta amb el suport del Lifelong Learning Programme de la Unió Europea.

PDF   Report 7: New trends in museums of the 21st century

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris