El crowdfunding de recompensa cultural a Espanya

Autor: Eva Sastre Canelas Tutor: Lluís Bonet

El document, dissenyat com a projecte final de Màster en Gestió Cultural, busca aprofundir en les característiques i experiències dels promotors de campanyes culturals de micromecenatge a Espanya.

A partir de l’anàlisi de resultats de l’enquesta proporcionada a 691 autors de projectes culturals de crowdfunding, publicats a la plataforma Verkami (del total de 3052 projectes exitosos) i, juntament amb l’anàlisi de les dades estadístiques proporcionades per la pròpia plataforma, es dibuixa el perfil de projectes i tipus de promotors així com comparatives amb plataformes similars com l’americana Kickstarter.

D’entre els resultats que se’n destaquen:

  • El perfil majoritari d’autors finançats a través de la plataforma és el d’artistes o creadors (ja siguin professionals com amateurs). Sumats a un ampli perfil de gestors culturals i dinamitzadors socials entre d’altres, suposen pràcticament el 70% dels autors.
  • A diferència del perfil que es dibuixa a la realitat laboral espanyola, l’edat mitjana majoritària dels autors de projectes culturals finançats en aquesta plataforma està entre els 25 i 34 anys (41,4%).
  • Entre els àmbits temàtics dels projectes culturals finançats a Verkami, destaquen els projectes musicals (36,7%) i els audiovisuals (23%).
  • Un 80% dels autors de projectes culturals afirmen que el micromecenatge a través de la plataforma ha estat la seva primera opció de finançament per als projectes.

Als annexes del document pot trobar-se l’enquesta proporcionada als autors, així com les taules de resultats elaborades amb el programa d’estadística SPSS. També al blog de Verkami es poden trobar-se alguns dels resultats més importants de l'estudi.

PDF El crowdfunding de recompensa cultural a Espanya

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris