2022. L'any dels Drets Culturals? | Anuari Polièdrica Magazín


 

Aquest 2022 ha estat un any intens, amb projectes i accions que han involucrat un gran nombre d’agents independents, institucions culturals i educatives, i administracions locals, autonòmiques i estatals.

Aquesta publicació proposa una selecció de les accions desenvolupades al llarg de l’any per part d’un ecosistema cultural divers i potent. Un conjunt d’activitats, projectes i polítiques que interpel·len directament la ciutadania i el territori, alhora que enriqueixen el comú amb la producció d’una experiència situada i generadora de coneixement.

Aprenentatges col·lectius que es consoliden a través de formacions, jornades, tallers i publicacions. Així es comparteix coneixement i es generen espais formatius. Accions que també son una oportunitat per a la creació de xarxa i sinergies entre els i les professionals que sustenten aquest ecosistema.

Les pràctiques de la mediació cultural i artística, la cultura comunitària i les arts en contextos educatius articulen el potencial de la cultura i les arts per vehicular la participació i la implicació de les persones i la societat civil. Per construir, conjuntament, narratives, pensament crític i acció transformadora, enfortint un marc democràtic de corresponsabilitat entre administracions, empreses professionals i ciutadania per fer front als reptes i problemàtiques del present.


 

Els drets culturals. Un repte per les polítiques culturals i un mal de cap pels tècnics culturals?


En aquesta publicació volem posar l’accent en el fet que aquest darrer any un seguit d’activitats i projectes, ja sigui en forma de jornades, impulsant mesures municipals o lleis, s’han centrat en els drets culturals.

La definició d’un marc jurídic que vertebri les polítiques culturals i faciliti a les administracions a destinar un pressupost per garantir els drets culturals de la ciutadania dibuixa un horitzó optimista i ple de possibilitats. Però també desperta dubtes.

Estem davant d’un possible canvi de paradigma però, com en tot procés de transformació, les idees, la teoria i el marc jurídic van molt per davant de les pràctiques i, sobretot, de la capacitat per canviar el pas de les administracions i les institucions culturals.

Un repte que, al cap i a la fi, recau en polítics, tècnics i altres professionals que necessitaran temps per desaprendre hàbits de treball i formar-se en noves maneres de fer. Caldrà una imaginació radical per entendre com es despleguen els drets culturals des de la praxi.

O bé, entrar en contacte amb les activitats i projectes que s’impulsen des de la mediació cultural, la cultura comunitària i les pràctiques educatives i artístiques. Unes pràctiques desenvolupades per un ecosistema que investiga, experimenta, prototipa i innova en les formes d’implicar a la societat civil en la construcció d’una democràcia cultural.

Aprofitant aquesta publicació us proposem, a més d’una panoràmica dels projectes del 2022 estructurada per mesos, un breu itinerari de lectura que connecta algunes idees presents en la Declaració de Friburg sobre els drets culturals (2007) amb pràctiques culturals i artístiques recollides en aquest anuari.  

Són quatre itineraris de lectura

  • Repensar les administracions i les institucions culturals i educatives
  • Ecosistema, pràctica situada i drets culturals
  • Democràcia cultural. Vehicular una resposta col·lectiva envers reptes i problemàtiques comuns
  • La implicació del sector públic, empreses i agents,  una resposta ecosistèmica al repte de desplegar els drets culturals


 

Us podeu descarregar l’anuari en català i en castellà.

També us podeu subscriure gratuïtament a Polièdrica aquí


 

______________________________________________________________________________________