Com valoren les persones les seves experiències teatrals?

The British Theatre Consortium

Informe que presenta els resultats del projecte de recerca ‘Critical mass: theatre spectatorship and value attribution’ que analitza com els públics que assisteixen al teatre valoren la seves experiències teatrals. L’estudi es basa en les descripcions que els propis usuaris proporcionen de les seves experiències recollides a través d’enquestes i qüestionaris en línia i grups de treball, se’ls pregunta sobre les últimes representacions a les quals van assistir i també sobre experiències anteriors de fa un any o més. La investigació examina com els espectadors i espectadores processen la seva experiència cognitiva i afectiva i com situen les representacions en relació al seu context (localització, identitat i moment temporal), les seves vivències teatrals prèvies i les seves xarxes associatives.

El resultats de la recerca confirmen que el valor de l’experiència teatral  emergeix de la relació entre la representació, l’espectador i el seu  context. Els públics valoren la sociabilitat que envolta al teatre, la seva experiència vital i el seu context general. Segons l’estudi, és aquesta combinació d’estímuls emocionals, sensorials i intel·lectuals la que avalua l’impacte de l’experiència teatral. Els espectadors entrevistats fan referència a la representació en viu i l’experiència del directe, a la provocació del pensament i a les experiències comunitàries de la mateixa manera que a l’actuació o a d’altres aspectes tècnics i artístics de l’obra. Els resultats assenyalen que la memòria és aguda i sensorial al principi i que tendeix a decréixer i esdevenir més conceptual a mesura que passa el temps. Els públics acostumen a parlar de la representació a un ventall ampli de familiars, amics i companys de feina durant un temps considerable després de l’experiència i moltes persones recorden algunes representacions vistes durant la infantesa.

PDF Critical mass: theatre spectatorship and value attribution

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris