Pla d’acció cultural de Viladecavalls. Estratègies culturals per a un municipi dispers

El Pla d’Acció Cultural de Viladecavalls neix de la voluntat manifestada per part del seu Ajuntament d’impulsar i consolidar la cultura com un element central del conjunt de l’estratègia municipal.

Viladecavalls és un petit municipi amb un remarcable dinamisme festiu i cultural, impulsat pel teixit associatiu i l’Ajuntament, que ha realitzat un gran esforç per dotar d’equipaments culturals, educatius i socials als diferents nuclis i barris que configuren el poble. 

A la voluntat de realitzar una mirada al futur s’ha de sumar la necessitat de comptar amb eines que permetin encarar el present. És en aquest sentit que l’Ajuntament de Viladecavalls va demanar al Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona suport tècnic per tal d’iniciar un procés de reflexió i definició conjunta de l’estratègia cultural que es podria desenvolupar al municipi.

El document que teniu a les mans vol ser un full de ruta que permeti consolidar i projectar aquells aspectes positius de l’actual dinàmica cultural (lectura pública, ensenyaments musicals, vinculació del teixit associatiu i la ciutadania amb la cultura popular i tradicional, aparició d’entitats amb propostes plurisdisciplinars, exposicions, cursos, etc). També es vol fer ressò d’aquelles mancances, moltes d’elles relacionades amb el fet que Viladecavalls és un municipi poc compactat territorialment.

El Pla d’Acció Cultural de Viladecavalls, estratègies culturals per a un municipi dispers es vol situar a cavall entre la reflexió i l’acció cultural, amb una diagnosi de la situació cultural i un conjunt de propostes a l’entorn de la programació, els recursos i els equipaments culturals, de la comunicació i la difusió, la col·laboració entre el teixit associatiu i l’Ajuntament, la recerca de nous públics, etc.

El document vol oferir unes propostes que potenciïn i consolidin un projecte cultural comú per al conjunt del municipi, entrelligant, reorientant i potenciant la capilaritat d’iniciatives culturals existents, dotant-les d’elements de diversificació i major comunicació entre elles. Una eina que contribueixi a cosir el municipi, fent de la cultura l’element de cohesió i identitat de Viladecavalls.

El Pla d’Acció Cultural de Viladecavalls, estratègies culturals per a un municipi dispers és un document elaborat a partir de les dades i les informacions obtingudes pels serveis tècnics del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona.

  PDF  Pla d’acció cultural de Viladecavalls    

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris