Pla d’acció cultural de Cabrils 2014-2018

L’Ajuntament de Cabrils, veient que els darrers anys ha anat minvant la participació a les activitats culturals que organitza, ha promogut l’elaboració d’un pla d’acció1 que, partint d’una anàlisi d’aquesta tendència i dels factors que hi incideixen, defineixi un marc d’acció cultural dinàmic i participatiu que permeti incrementar l’eficàcia i l’eficiència de la programació implicant‐hi més les entitats culturals del municipi.

Aquesta va ser també una de les principals recomanacions formulades en el Pla d’usosi viabilitat de la sala Teatre La Concòrdia de Cabrils, elaborat l’any 2011 per l’ODA de la Diputació de Barcelona.

En l’Informe Preliminar del CERC s’aporten els següents arguments justificatius:

  • L’Ajuntament de Cabrils organitza des de fa molts anys un seguit d’activitats culturals i, en la majoria dels casos, ha anat minvant l’assistència de participants fet que fa reflexionar sobre la necessitat d’actuar per tal de millorar la programació establerta i buscar‐ne de nova si és el cas.
  • El municipi disposa d’un espai dedicat a Museu Col∙lecció que es troba en fasede redinamització, dedicat principalment a mostrar un conjunt d’eines del camp i amb un espai per a exposicions temporals amb una proposta perquè sigui,entre d’altres, museu dedicat a la gastronomia, àmbit molt desenvolupat al municipi.
  • L’any 2003 es va establir un consorci amb l’entitat cultural La Concòrdia per a la viabilitat econòmica del Teatre La Concòrdia.

L’elaboració del PAC de Cabrils vol aconseguir els següents objectius:

  1. Fer una diagnosi del sistema cultural local.
  2. Definir les línies estratègiques que facilitaran el desenvolupament de l’acció cultural en els propers anys.

Proposar diverses mesures que desenvolupin operativament les línies estratègiques apuntades.

PDF  Pla d’acció cultural de Cabrils 2014-2018

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris