Pla d’acció cultural de Sant Just Desvern

Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC). Diputació de Barcelona

El Pla d’Acció Cultural (PAC) de Sant Just Desven és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Jus Desven que compta amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. Realitzat entre els mesos de desembre de 2013 i octubre de 2014.

«Els objectius inicials a fi d’iniciar un procés per elaborar un pla d’acció cultural al municipi són els següents:

  • Impulsar un procés de reflexió a l’entorn de les programacions culturals al municipi.
  • Cridar les entitats ciutadanes a participar en l’elaboració i implementació de les noves dinàmiques culturals del municipi.
  • Proposar nous models per a la gestió dels equipaments municipals.

Aquests objectius responen a la singularitat de Sant Just Desvern, a les línies d’activitat del seu equip de govern i al context econòmic que afecta tot el país i proposen la redefinició d’usos dels espais culturals, la reflexió i el canvi dels models de difusió del patrimoni cultural local i l’obertura de la política cultural local a la ciutadania i a les entitats que la componen. Aquesta visió ha de permetre l’elaboració d’una programació cultural més integrada i participada en els valors propis del municipi i, per tant, més propera a les necessitats i els interessos de la ciutadania, amb l’objectiu de provocar un sentiment ciutadà de complicitat amb les polítiques culturals del municipi. Tot això atenent el planter creatiu de Sant Just Desvern i donant-hi suport com a aposta futura responsable del desenvolupament cultural i social.

S’ha elaborat una proposta amb l’objectiu que sigui un punt de partida efectiu per a una nova reorganització de la dinàmica cultural del municipi en totes les seves vessants, i que sigui el fruit d’una entesa nova del fet cultural.

La cultura avui en dia està eixamplant el seu univers d’acció gràcies al fet de repensar els àmbits que li eren tradicionals i sumar-n’hi d’altres, com són els de les noves indústries creatives, per exemple. Un altre motiu és l’addició de les dimensions mitjançant les quals actua: les comunicacions via Internet són nous sistemes de relacions socials que coincideixen en els circuits comunicatius tradicionals, com són els familiars, els laborals o els veïnals, entre d’altres. Les TIC, al nostre entendre, són un nou element que ajuda a comprendre millor com evoluciona la societat contemporània, atès que impacten en les noves dinàmiques culturals i, a més, són agents actius que estan transformant la societat.

Aquesta nova concepció de la cultura ha de traslladar-se a l’àmbit municipal, per tal que entitats públiques com ara l’Ajuntament o la Diputació de Barcelona, administracions locals al cap i a la fi, apliquin al sector cultural el valor que es mereix: el del motor del benestar de la seva ciutadania.

Un dels reptes d’aquest treball és ajudar a entendre la cultura com a propulsor del canvi social. La cultura, amb aquesta nova perspectiva social basada en la multiplicitat de canals comunicatius i en el valor intrínsec del capital intangible de la ciutadania, canvia el seu rol social perquè les activitats culturals quotidianes de presentació pública o de producció d’obra artística o d’aprenentatge són en si mateixes grans generadores d’interaccions i, per tant, amb un gran valor. La pràctica cultural és, llavors, un àmbit que no sols propicia contextos socials relacionals de manera activa, sinó que també és generadora de nou coneixement, erigint-se com un camp fèrtil per a la innovació social, àmbit damunt del qual han de sorgir les noves idees que ajudaran al desenvolupament de la comunitat.

Amb aquest treball pretenem que la comunitat de Sant Just Desvern, sota l’aixopluc de l’Administració i el Govern local, explori i utilitzi aquest capital social compartit per revertir els seus beneficis en la millora constant de l’hàbitat d‘interaccions que el genera, en l’ecosistema de ciutadans, investigadors, activistes, artistes i empreses.

El treball que aquí comença intentarà compartir amb els agents culturals de Sant Just Desvern i la Diputació de Barcelona el valor de la cultura dins la societat, així com proposar les eines necessàries per explotar el potencial simbòlic, social i econòmic de la comunitat. Aquest pla d’acció cultural que s’engega està basat en l’apoderament de les persones en el fet cultural local i en la coresponsabilitat, alhora que no té un tancament que estigui marcat de manera definitiva o taxativa.»


PDF  Pla d’acció cultural de Sant Just Desvern


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris