European cities and cultural mobility: trends and support actions

Aquest estudi analitza les polítiques i accions implementades per les principals ciutats europees per donar suport a la mobilitat dels artistes i dels professionals de la cultura. Va ser elaborat entre la tardor de 2012 i la primavera de 2013 per On the Move per encàrrec de la ciutat de Nantes en qualitat de presidenta del grup de treball per a la mobilitat dels artistes de la xarxa Eurocities.

Segons l’estudi, per a les ciutats és important fomentar la cooperació cultural i incentivar la mobilitat dels artistes per:

  • Aconseguir que el projecte europeu sigui una realitat i es millorin els drets culturals i la diversitat;
  • Fomentar la innovació artística i la creativitat, així com la experiència professional individual;
  • Ampliar els públics i els mercats culturals;
  • Reforçar l’atractiu de les ciutats, el desenvolupament econòmic i la inclusió social.

L’estudi es basa en els resultats d’una enquesta realitzada a 24 ciutats de 5 països europeus. Les respostes es centren més en la mobilitat dels artistes que en la dels professionals de la cultura. L’estudi subratlla els resultats següents:

  • La principal motivació de les ciutats per donar suport a la mobilitat cultural radica en la creixent importància de la cultura i de la mobilitat cultural en les polítiques internacionals.
  • El suport a la mobilitat cultural es centra més en els artistes que en d’altres professionals de la cultura.
  • El finançament públic prové sovint de les organitzacions culturals locals responsables de programes i projectes per a la mobilitat. I de vegades, això es produeix en paral·lel als fons de mobilitat específics o a programes gestionats per la ciutat en col·laboració amb altres agents locals, nacionals i internacionals. Els fons dedicats per les ciutats a la mobilitat no s’han vist afectats per la crisi econòmica. Tanmateix, la manca de dades sobre aquests pressupostos impedeix una anàlisi quantitativa precisa.
  • Per àrees geogràfiques, les ciutats que donen suport a la mobilitat s’ubiquen principalment a Europa (als països membres i no membres de la UE). Les ciutats de països emergents hi mostren també un interès creixent, especialment a Àsia i Amèrica Llatina. Les ciutats dels països del Magrib i de l’Orient Mitjà estan encara poc representades en els programes actuals i en les estratègies futures.
  • Les ciutats fan servir internet, així com reunions i esdeveniments informatius, per comunicar les oportunitats existents per als artistes i els professionals de la cultura. Però aquests també utilitzen altres fonts d’informació quan es tracta d’aspectes administratius i pràctics com per exemple, l’obtenció del visat.
  • L’avaluació dels programes de mobilitat encara és un repte donades les limitacions pressupostàries i de temps. Tot i que es remarca que la fortalesa de les accions desenvolupades per les ciutats, en comparació amb les desenvolupades per les organitzacions estatals i internacionals, rau en què hi ha més contacte directe amb els artistes i amb les organitzacions.

Les recomanacions finals que s’adrecen principalment a les ciutats, tenen per objectiu promoure una millor integració entre les accions locals i els principis aplicables a escala europea i estatal, i reforçar el potencial de les ciutats per desenvolupar una relació directa i més propera amb les forces creatives que operen en els seus territoris.  

PDF  European cities and cultural mobility: trends and support actions

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris