European museums in the 21st century

Luca Basso Peressut, Francesca Lanz, Gennaro Postiglione ׀  MeLa Project

Us presenten els resultats de la primera fase la recerca ‘Envisioning 21st Century Museums’ que té per objectiu recopilar models, pràctiques i instruments de treball innovadors que reforcin el paper dels museus europeus a l’hora de promoure noves formes de ciutadania europea més democràtiques i inclusives per tal de contribuir i fomentar el diàleg entre els diferents grups ètnics, religiosos, socials i generacionals, així com fomentar la consciència cívica i l’educació entre els nous ciutadans procedents d’altres continents i entre la gent jove. Aquesta primera fase recull les primeres investigacions del projecte dedicades a fer una cartografia del procés de transformació dels museus sobretot en termes de renovació arquitectònica i modernització de les tècniques museogràfiques i expositives.

El propòsit d’aquesta primera fase de la recerca és definir el marc general de desenvolupament de les fases posteriors, que seran la identificació d’estratègies i pràctiques que donin suport a aquest paper renovat dels museus, i la revisió de la seva contribució a l’hora de construir una ciutadania europea més democràtica i inclusiva. La publicació s’ha dividit en 3 volums, cada un dels quals s’ha organitzat en seccions corresponents a les diferents tipologies de museus analitzades: d’història natural, etnogràfics i de cultures, museus de les migracions, museus de ciutat, museus locals i museus de guerra. Cada secció inclou una introducció elaborada pels coordinadors del projecte, així com les contribucions d’altres investigadors o professionals dels museus, entrevistes i la presentació d’exemples significatius de nous museus o de museus que han estat renovats o estan en fase de renovació. Les investigacions presten especial atenció als aspectes arquitectònics i al disseny d’exposicions, aspectes on s’han concretat algunes de les idees més innovadores i experimentals de l’anomenada nova museologia o dels nous models de representació i comunicació del coneixement.

L’apartat dedicat als museus locals inclous dos assaigs d’Elena Montanari i Hugues de Varine sobre el futur dels museus locals i cinc estudis de cas de museus locals de França, Itàlia i Espanya.

Aquesta recerca és la sisena línia d’investigació d’un programa més ampli, el MeLa Project, creat per la Comissió Europea el 2011 amb l’objectiu investigar els efectes de fenòmens contemporanis com la globalització, els moviment demogràfics o la transformació dels patrons de migració en l’organització, missió i estatus dels museus europeus contemporanis.

PDF  European museums in the 21st century: setting the framework (Vol. 1, Vol. 2,  Vol. 3)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris