La setmana a Facebook: arts visuals, públics, cultura científica i humanística, estratègies digitals, museus de ciència i més

No heu tingut temps de consultar el Facebook d’Interacció en els últims dies?... Feu-vos un favor i llegiu els articles!

Aquesta setmana trobareu un molt bon article de Rob Stein

Aquí teniu el sumari dels continguts que hem anat publicant al llarg de la setmana. Si us interessa algun article només cal que entreu al nostre facebook i el llegiu.


Algorithmic Art That You Can Blow On, Walk Through, or Dance Over | Elena Goukassian

The inaugural exhibit at ARTECHOUSE, a new gallery in Washington, DC focused exclusively on digital art, is both dramatic and quietly poetic.


Should Artists Reveal How Much They Let Technology Make Creative Choices? | David Pogue 

«These days even professional musicians, artists and performers can substitute an on/off switch for human talent. Shouldn't the public know which is which?»


Les mans que miren 

«Fer accessible la cultura dels pobles a la gent cega i amb deficiència visual i sorda, i crear espais de sensibilització és necessari. Sobretot perquè així s'entén que la cultura és patrimoni de tots i que tots tenim dret de gaudir-la en igualtat de condicions.»


A leading Silicon Valley engineer explains why every tech worker needs a humanities education  | Tracy Chou

«It worries me that so many of the builders of technology today are people like me; people haven’t spent anywhere near enough time thinking about these larger questions of what it is that we are building, and what the implications are for the world.» 


Entrevista a Itziar González: “El monocultiu turístic a Barcelona ha permès als poders econòmics afeblir l’activisme veïnal”

«Imagini’s que féssim un taller crític per visualitzar el conjunt de les activitats i exposicions dels museus al llarg de la seva existència. Quins han estat els seus rèdits socials reals, quant han invertit en programes públics i quant en adquisició d’obra. Qui eren en cada moment els membres de les juntes i les seves direccions, els patrons de les seves fundacions i els representants institucionals dels seus consorcis. S’imagina mapejar els resultats de les indagacions ciutadanes i exposar-los en aquests museus? 


Deixem opinar als públics  |  Carles Ponce

«els equipaments culturals haurien de treballar cada vegada més per fomentar i recollir l’opinió dels seus espectadors.» 


Entrevista a Ramon Parramon (director d’Idensitat) i Gaspar Maza (Doctor en Antropologia Social) – Part 2

«L’art pot ser un bon element d’experimentació que després reverteixi o interactuï amb lo polític o amb altres àmbits i és aquesta dimensió de l’art la que hem de promoure per contrarestar una visió de l’art com quelcom elitista i poc útil, o com una pràctica especulativa, d’excedent i no vital.» 


Entrevista a Ramon Parramon (director d’Idensitat) – Part 1

«En la pràctica artística també hem de parlar d’una transformació reversible, una transformació que no només es produeix cap enfora sinó que també cap a dins, en un mateix, una transformació pròpia.»


¿Qué medidas de seguridad son obligatorias al transportar una obra de arte? | José Sánchez de León

«hasta la fecha ha existido una verdadera laguna legal sobre las condiciones de seguridad en que las obras de arte debían de ser transportadas, porque ni el actual Reglamento de Seguridad Privada ni las Órdenes Ministeriales núm. 314/2011 y 317/2011 que lo desarrollan dejan demasiado claro si sus disposiciones aplican o no al transporte de obras de arte, ni tampoco las condiciones de seguridad que resultan de obligado cumplimiento en estos casos.» José Sánchez de León


El museo de ciencia contemporáneo y la transformación social | Guillermo Fernández

«El museo transformador trabaja con la escuela y no para la escuela y es un museo plenamente accesible e inclusivo. Y si fuera preciso buscar un anglicismo para la función social del museo de ciencia transformador, sería mejor el de enlightenment que el de entertainment.»


Museums and Digital Strategy Today | Rob Stein

«Digital Strategy is dead. There is no digital strategy – only museum strategy»Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris